Сайт: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на сайт у списку літератури за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), у бібліографічному описі джерела зазначають дані автора (авторів), назву матеріалу на сайті або сторінки сайту, режим доступу (URL-адресу) та дату звернення.

Після назви матеріалу обов`язково слід наводити позначення «Електронний ресурс».

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва матеріалу на сайті [Електронний ресурс] / Дані автора (авторів). — Режим доступу: URL-адреса. — Назва з екрана.

Приклади оформлення

«Знати(,) що сказати»; «не знаю(,) чому, але…»: чи потрібні коми? [Електронний ресурс] // Kyiv Dictionary. — Режим доступу: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk5/znaty-shcho-skazaty/ (дата звернення: 13.06.2020). — Назва з екрана.

Наукова бібліотека ХНУРЕ [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.nure.ua/ (дата звернення: 11.05.2020). — Назва з екрана.

Докладніше про інші стилі: