Словник / енциклопедія: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Словник / енциклопедія

Стиль APA (7th ed.) прирівнює словники, енциклопедії, тезауруси та інші подібні типи джерел до книжкових видань. Відповідно, посилання на словник, енциклопедію тощо слід оформлювати за тим самим шаблоном, що й посилання на книгу, із зазначенням автора, року видання, назви та видавництва, а також, якщо це релевантно, редакторів, номера видання, URL-адреси та інших даних.

Базовий шаблон посилання на словник/енциклопедію:

Автор(и). (Рік). Назва словника. Видавництво.

Зверніть увагу: Якщо ви використовуєте електронну копію друкованого словника, доступну онлайн, додайте URL в кінці посилання.

Зверніть увагу: Якщо ви використовуєте онлайн-словник, який може наповнюватися та змінюватися, крім адреси URL, слід зазначати також дату звернення відповідно до правил, описаних у цій статті.

Словникова стаття / стаття в енциклопедії

Словникова стаття, яка описує певне реєстрове слово, або стаття в енциклопедії – це частини ширшого книжкового видання. Тому, згідно з вимогами стилю APA (7th ed.), бібліографічні посилання на такі джерела слід оформлювати за тим самим шаблоном, що й посилання на частину книги:

Автор(и). Назва статті. У Редактор(и) (Ред.), Назва словника (с. сторінки). Видавництво.

Зверніть увагу: Якщо ви цитуєте словникову статтю або статтю з енциклопедії з онлайн-ресурсів, які можуть оновлюватися або змінюватися, зазначайте в кінці посилання не тільки URL, а й дату звернення. Детальніше див. тут.

Щодо принципів зазначення імен авторів, редакторів та інших відповідальних осіб за APA див. в цій статті.

Приклади оформлення посилань

Словник, енциклопедія

Літинський, В. (Ред.). (2001). Геодезичний енциклопедичний словник. Євросвіт.

Merriam-Webster. (б. д.). Merriam-Webster.com dictionary. Взято 17 листопада 2022 з https://www.merriam-webster.com/

Словникова стаття, стаття в енциклопедії

Русин, М. І. (2001). Висота ортометрична. У В. Літинський (Ред.), Геодезичний енциклопедичний словник (с. 63). Євросвіт.

Merriam-Webster. (б. д.). Ukrainian. У Merriam-Webster.com dictionary. Взято 17 листопада 2022 з https://www.merriam-webster.com/dictionary/Ukrainian

Докладніше про інші стилі: