Приклади оформлення посилань за стилем «Гарвард» у списку використаних джерел

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

У цій статті ми демонструємо приклади оформлення посилань за Гарвардським стилем цитування у списку використаних джерел окремо для кожного типу джерел, доступних на сервісі «Grafiati». Детальний огляд правил та особливостей оформлення посилань за «Гарвардом» для кожного конкретного типу джерел та більше прикладів ви знайдете у відповідних статтях:

Щодо внутрішньотекстових посилань за Гарвардським стилем див. детально у цій статті.

Автоматичне оформлення списку літератури за «Гарвардом» онлайн

Посилання на всі представлені типи джерел у відповідності до вимог «Гарварду» ви можете автоматично за допомогою нашого сервісу. Кожен стиль цитування має велику кількість особливостей та нюансів: від розташування елементів та пунктуації до подання джерел у списку літератури. Ми враховуємо найдрібніші деталі й не лише генеруємо коректні посилання за Гарвардським стилем, але й сортуємо список посилань за всіма відповідними критеріями, а також пропонуємо правильні внутрішньотекстові посилання.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел за «Гарвардом»

Книга

Книга з одним автором

Тинченко, Я., (2017). Лицарі Зимових походів. 1919–1922 рр. Київ: Темпора.

Книга з кількома авторами

Кучеренко, М. Є., Пащенко, О. Ю., Туряниця, І. М. та Фарбі, З. Й., (1993). Біохімія: програмований контроль із застосуванням ЕОМ. Київ: Либідь.

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем тощо)

Мірошниченко, М., упоряд., (2006). Антологія азербайджанської поезії. Київ: Етнос. Т. 2 20 – початок 21 ст.

Книга, доступна онлайн

Клименко, Н. Ф., Карпіловська, Є. А. та Кислюк, Л. П., (2008). Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [онлайн]. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Dynamichni protsesy v such. ukr. leksykoni (2008).pdf

Том (частина багатотомного видання)

Глуховцева, К. Д., Глуховцева, І. Я. та Лєснова, В. В., (2011). Словник прізвищ жителів Луганщини. За редакцією К. Д. Глуховцевої. Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». Т. 1.

Частина книги (розділ тощо)

Строкова, Л. В., (2003). Мармурова ступка V–VI ст. з Керчі. У: М. І. Гладких, ред. Український музей. Київ: Товариство археології та антропології. с. 114–116.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Маєвська, О., (2018). Колективна й індивідуальна пам’ять у романах Міґеля де Унамуно. Іноземна філологія [онлайн]. (131), 115–124. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: doi: 10.30970/fpl.2018.131.2144

Детально про оформлення посилань на статті з великою кількістю авторів див. в цій статті.

Про принципи зазначення DOI / URL за Гарвардським стилем див. тут.

Стаття в газеті

Шулікін, Д., (2019). Новації у вищій школі й підтримка спорту. Сучасна освіта України. 4 листопада. с. 5.

Сайт

Kyiv Dictionary, (2020). «AirPods», «iPad», «Apple Watch», «Mi Band», «MacBook»: як передавати комерційні назви кирилицею в українській мові? [онлайн]. Kyiv Dictionary. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk7/airpods-ipad/

Відео (онлайн)

UA:Перший, (2017). Хочу бути: Київський метрополітен [онлайн]. YouTube. [Дата звернення 22 червня 2021]. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=IBBXOAIM5Ao

NanaBorderCollie, (2011). Nana the border collie performs amazing dog tricks [онлайн]. YouTube. [Дата звернення 22 червня 2021]. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=q8FfNQ_E0l0

Дисертація

Караман, С. О., (2000). Зміст і технологія навчання української мови в гімназії. Дис. д-ра пед. наук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Детально про принципи оформлення посилань за «Гарвардом» на дисертації, доступ до яких одержано онлайн або у друкованому вигляді, див. в цій статті.

Автореферат дисертації

Сугак, О. В., (2020). Адміністративно-правова протидія правопорушенням у сфері господарської діяльності. Автореф. дис. канд. юрид. наук, Сумський державний університет. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81040

Матеріали конференції

Тези доповіді

Голік, Я. Т., Ковальська, Н. П., Махиня, Л. М. та Грушецька, І. Й., (2019). Дослідження вмісту жирних кислот у ліпофільному екстракті ферментованих листків та гілок Aspalatus linearis. У: С. М. Марчишин, Л. С. Фіра, М. І. Шнайда та Л. В. Вронська, ред. Хімія природних сполук, 30–31 травня 2019, Тернопіль, Україна [онлайн]. Тернопіль: ТДМУ. с. 16–17. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: http://www.dut.edu.ua/uploads/n_3927_74237532.pdf

Закон, нормативний акт

Україна. Верховна Рада України, (2017). Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання Закон України 2119-VIII [онлайн], 22 червня 2017. [Дата звернення 14 січня 2021]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2119-19

Звіт організації

Державна регуляторна служба України, (2016). Аналітичний звіт про діяльність Державної регуляторної служби України у 2015 році [онлайн]. Київ: Державна регуляторна служба України. [Дата звернення 19 січня 2021]. Режим доступу: http://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2016/06/Zvit-DRS-2015-TEKST.doc

Про нюанси оформлення посилань на звіти організацій за «Гарвардом» див. детально в цій статті.

Препринт

Boyle, J. M., McCall, K. L., Nichols, S. D. and Piper, B. J., (2020). Declines, and pronounced regional disparities, in meperidine use in the United States [online]. [Preprint]. [Viewed 14 January 2021]. Available from: doi: 10.1101/2020.11.30.20241182

Патент

Плюта, С. І., (2017). Інгібітор відкладення мінеральних солей з високими бактерицидними властивостями [онлайн]. Винахідники: Сергій Іванович Плюта, Костянтин Олексійович Кирпач та Юрій Якович Богатчук. 25 жовтня. Поданий: 20 червня 2017. Патент України UA120431U. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: https://uapatents.com/7-120431-ingibitor-vidkladennya-mineralnikh-solejj-z-visokimi-baktericidnimi-vlastivostyami.html

Стандарт

НВФ «Інпроект», (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Архівні матеріали

[Посвідчення члена Української Центральної Ради]. (1918). Ф. 269, оп. 2, спр. 42, арк. 1. Київ: Центральний державний архів громадських об'єднань України.

Докладніше про інші стилі: