Стаття в журналі: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Наукові журнали належать до джерел з високим рівнем академічної вірогідності, а тому посилання на них можна знайти практично в усіх дослідженнях. Під впливом поширення інформаційних технологій сьогодні найчастіше в роботах цитують онлайн-версії журналів, а не друковані примірники.

Відповідно до принципів Гарвардського стилю цитування, посилання на статтю, доступну онлайн, оформлюють за таким шаблоном:

Автор(и), (рік). Назва статтіНазва журналу [онлайн]. Номер тому(номер випуску), діапазон сторінок. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Якщо стаття не має DOI і доступна за звичайною URL-адресою, відповідний елемент посилання слід наводити так:

Режим доступу: URL

Зверніть увагу:

  • Номер тому й номер випуску наводять числами – без позначок «т.», «№», «вип.» тощо.
  • Номер тому виділяють напівжирним шрифтом.
  • Діапазон сторінок наводять у числовому виразі, без додаткових позначок на зразок «с.» або «pp.».
  • Якщо стаття має і ідентифікатор DOI, і URL, у посиланні слід наводити DOI.
  • DOI наводять у формі буквено-цифрового ідентифікатора, а не гіперпосилання (див. приклади нижче).
  • Перед DOI ставлять позначку «doi:»; перед URL додатково нічого не зазначають.
  • Щодо принципів запису імен авторів у посиланнях за Гарвардським стилем див. в цій статті.

Якщо ви посилаєтеся на статтю, доступну з друкованого випуску видання, у такому разі з посилання випускають елементи, що стосуються до онлайн-джерела:

Автор(и), (рік). Назва статтіНазва журналуНомер тому(номер випуску), діапазон сторінок.

Приклади в списку використаних джерел

Стаття з DOI

Варлакова, А. В., (2020). Акустичний аналіз модифікацій ненаголошеного вокалізму в англійському мовленні українців. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія» [онлайн]. 23(2), 30–39. [Дата звернення 12 січня 2021]. Режим доступу: doi: 10.32589/2311-0821.2.2020.222738

Стаття з URL

Турбін, П. В., Кропотов, О. Ю. та Удовицький, В. Г., (2018). Синтез впорядкованих нанорозмірних структур на основі вуглецевих нанотрубок. Журнал фізики та інженерії поверхні [онлайн]. 3(3), 114–118. [Дата звернення 12 січня 2021]. Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14324

Стаття з друкованої версії журналу

Конончук, Т. І., (1996). Жанрово-стильові особливості української прози про 1932–1933 роки. Література. Фольклор. Проблеми поетики. (4), 74–81.

Докладніше про інші стилі: