Приклади оформлення посилань за APA (7th ed.) у списку використаних джерел

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

У цій статті зібрано приклади оформлення посилань за вимогами стилю цитування APA (7th ed.) для всіх типів джерел, доступних на сервісі «Grafiati». Детальну інформацію та специфіку оформлення посилань для кожного конкретного типу джерела ви знайдете у відповідних статтях:

Автоматичне оформлення посилань за APA (7th ed.) онлайн

Стандарт APA сьомого видання встановлює вимоги щодо оформлення внутрішньотекстових та позатекстових посилань, складання списків використаних джерел. Підручник APA фіксує правила для складання бібліографічних описів до великої кількості різних джерел. Використовуючи онлайн-сервіс «Grafiati», ви можете автоматично створювати списки літератури та оформлювати посилання на джерела за стилем APA, не досліджуючи вимог стандарту. Щоб почати складати бібліографічний список згідно з APA-7, перейдіть на головну сторінку сайту та оберіть APA в списку стилів цитування. Тоді знайдіть потрібний тип джерела у відповідному та меню та заповніть запропоновані форми. Надалі ви можете розширювати та поглиблювати свій список і конвертувати його в інші стилі цитування.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з APA (7th ed.)

Книга

Книга одного автора

Дудник, А. В. (2011). Сільськогосподарська ентомологія. МДАУ.

Круш, П. В. (2009). Макроекономіка та її регулювання. Каравела.

Нечуй-Левицький, І. (2006). Кайдашева сім’я. Школа. (Оригінал опубліковано 1878 р.)

Шекспір, В. (2003). Гамлет, принц данський (Г. Кочур, Пер.). Альтерпрес. (Оригінал опубліковано прибл. 1599 р.)

Lorge, P. A. (2012). Chinese martial arts: From antiquity to the twenty-first century. Cambridge University Press.

Книга двох авторів

Злобін, Г. Г., & Рикалюк, Р. Є. (2006). Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ. Каравела.

Воробйова, О. М., & Іванченко, В. Д. (2009). Основи схемотехніки (2-ге вид.). Фенікс.

Книга з кількістю авторів від трьох до двадцятьох

Сніжко, С. І., Паламарчук, Л. В., & Затула, В. І. (2010). Метеорологія. Київський університет.

Жовтобрюх, М. А., Волох, О. Т., Самійленко, С. П., & Слинько, І. І. (1979). Історична граматика української мови. Вища школа.

Майданник, В. Г., Бурлай, В. Г., Гнатейко, О. З., Дука, К. Д., Нечитайло, Ю. М., & Хайтович, М. В. (2012). Пропедевтична педіатрія (Г. В. Майданник, Ред.). Нова Книга.

Базилевич, В. Д., Базилевич, К. С., & Баластрик, Л. О. (2008). Макроекономіка (4-те вид.). Знання.

Книга з більш як двадцятьома авторами

Щодо принципів наведення посилань на джерела з більш як двадцятьома авторами див. цю статтю.

Книга без зазначення автора (з редактором)

Івшина, Л. (Ред.). (2002). Україна incognita. Факт.

Васильчук, М. В., & Дуброва, Н. Й. (Ред.). (2004). Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності (2-ге вид.). Основа.

Bodenhamer, D. J., & Shepard, R. T. (Eds.). (2006). The history of Indiana law. Ohio University Press.

Окремий том (частина) багатотомного видання

Комарницька, Т. К., & Комісаров, К. Ю. (2012). Сучасна японська літературна мова (Т. 2). Видавничий дім Дмитра Бураго.

Головацький, А. С., Черкасов, В. Г., Сапін, М. Р., Парахін, А. І., & Ковальчук, О. І. (2013). Анатомія людини (3-тє вид., Т. 1). Нова Книга.

Александров, Є. Є., Козлов, Е. П., & Кузнєцов, Б. І. (2006). Автоматичне керування рухомими об’єктами і технологічними процесами: Т. 2. Автоматичне керування рухом літальних апаратів (Є. Є. Александров, Ред.). НТУ «ХПІ».

Частина книги (розділ тощо)

Герасимчук, І. Л. (2014). Термодинаміка. У А. Й. Пампух (Ред.), Основи фізики (с. 55–80). Універсіада.

Hunt, E. (2006). Expertise, talent, and social encouragement. In K. A. Ericsson, N. Charness, P. J. Feltovich, & R. R. Hoffman (Eds.), The Cambridge handbook of expertise and expert performance (pp. 31–38). Cambridge University Press.

Словник / Енциклопедія

Білецький, В. С., Омельченко, В. Г., & Горванко, Г. Д. (Уклад.). (2016). Мінералогічний словник. Східний видавничий дім.

Словникова стаття / Стаття в енциклопедії

Collins. (n.d.). Museum. In Collins online dictionary. Retrieved November 18, 2022, from https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/museum

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Турбін, П. В., Кропотов, О. Ю., & Удовицький, В. Г. (2018). Синтез впорядкованих нанорозмірних структур на основі вуглецевих нанотрубок. Журнал фізики та інженерії поверхні, 3(3), 114–118. https://periodicals.karazin.ua/pse/article/view/14324

Вишневський, В. В., & Романенко, Т. М. (2019). Застосування метрики Хаусдорфа для визначення нетипових кардіоциклів у тривимірному фазовому просторі координат векторкардіограми. Медична інформатика та інженерія, (3), 31–36. https://doi.org/10.11603/mie.1996-1960.2019.3.10430

Шевченко, Т. М. (2019). Письменницька есеїстика: Осмислення феномену. Вісник Одеського національного університету. Серія: Філологія, 24(2), 113–121. http://liber.onu.edu.ua/pdf/Visnik_Filol_2(2019).pdf

Meehl, G. A., Goddard, L., Boer, G., Burgman, R., Branstator, G., Cassou, C., Corti, S., Danabasoglu, G., Doblas-Reyes, F., Hawkins, E., Karspeck, A., Kimoto, M., Kumar, A., Matei, D., Mignot, J., Msadek, R., Navarra, A., Pohlmann, H., Rienecker, M., . . . Yeager, S. (2014). Decadal climate prediction: An update from the trenches. Bulletin of the American Meteorological Society, 95(2), 243–267. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-12-00241.1

Стаття в газеті

Соколов, Б. (2018, 16 травня). Проблема не в наркотиках? День, (84), 4–5.

Вишневська, М. (2016, 23–29 червня). Іванове свято. Слово Просвіти, (25), 14–15.

Сайт

Kyiv Dictionary. (2020, 12 травня). Чому в діалектному слові «без» («бузок») замість літери «у» вживають «е»? https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk5/bez-buzok/

Пирожок, О., & Калачова, Г. (2019, 25 жовтня). Тютюнові компанії "збирають валізи": кому це вигідно і з чого все почалося. Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/publications/2019/10/25/652952/

Stravy.net. (б. д.). Швидкі хачапурі на сковорідці. http://stravy.net/zakuski/shvidki-hachapuri-na-skovoridci.html

Український гідрометеорологічний центр. (б. д.). Поточна погода в Україні. Взято 16 червня 2020 з https://meteo.gov.ua/ua/33345/current/ukraine/

Допис у блозі

Kofalt, D. (2023, 15 травня). APA Style JARS for high school students. APA Style Blog. https://apastyle.apa.org/blog/jars-high-school-students

Відео (онлайн)

Національний банк України. (2021, 6 квітня). Чим займається Національний банк України [Відео]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XH9PsXbcaDw

Подкаст

Ліндеман, А., & Арєнєв, В. (Ведучі). (2021, 7 жовтня). Раса хижаків? (№ 2) [Випуск аудіоподкасту]. У Лем каже. IZONE Media. https://izone.media/podcast/lem/

Детально про правила цитування подкастів та випусків (епізодів) подкастів за правилами стилю APA-7 читайте в цій статті.

Програмне забезпечення / мобільний застосунок

The Tor Project, Inc. (б. д.). Tor browser (Версія 13.0.1) [Комп'ютерне програмне забезпечення]. https://www.torproject.org/download/

Відеогра / комп'ютерна гра

New World Computing. (1996). Heroes of might and magic II [Відеогра]. The 3DO Company.

Зображення

Харківська обласна військова адміністрація. (2023). Порядок евакуації громадян із деокупованих районів Харківщини [Інфографіка]. https://kharkivoda.gov.ua/2657/119466

Допис у соціальній мережі

Ryzhykova, A. [@anna_ryzhykova]. (2021, 16 вересня). Стільки всього було в цьому сезоні: особисті рекорди і поразки, розбиті коліна і підтримка друзів, біг в шалену спеку і [Фотографія]. Instagram. https://www.instagram.com/p/CT321Pgo6Nu/

Дисертація, магістерська робота

Гавриленко, А. О. (2018). Формування індивідуальних стратегій навчаннястудентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу [Дис. канд. пед. наук, Національний авіаційний університет]. Репозитарій Національного авіаційного університету. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38241

Brettin, A. (2018). Microspherical photonics for enhancing resolution of optical microscopy and sensitivity of focal plane arrays (Publication No. 10979114) [Doctoral dissertation, The University of North Carolina at Charlotte]. PQDT Open. https://pqdtopen.proquest.com/doc/2139704285.html?FMT=AI

Кандиба, М. О. (2015). Емоційна зрілість як умова розвитку професійної толерантності особистості [Неопубл. дис. канд. психол. наук]. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.

Aragon, L. (2003). Factors to consider when selecting paraprofessionals for participation in a teacher preparation program [Unpublished doctoral dissertation]. University of Colorado at Denver.

Автореферат дисертації

Казимиренко, Ю. О. (2019). Наукові основи проектування і підвищення захисту метал-скляними матеріалами елементів суден для радіоактивних вантажів [Автореф. дис. д-ра техн. наук, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова]. Репозитарій НУК. http://eir.nuos.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3077

Буц, Ю. В. (2020). Науково-методологічні основи релаксії екогеосистем при техногенному навантаженні пірогенного походження [Автореф. дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет]. eSSUIR. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76266

Матеріали конференції

Тези доповіді

Воловенко, І. В. (2019). Метамовна рекфлексія як невід’ємний складник політичних промов. У В. П. Андрущенко, А. В. Висоцький, М. Я. Плющ, О. І. Леута, І. В. Дудко, І. В. Воловенко & Л. М. Марчило (Ред.), Український мовний світ у слов'янському всесвіті (с. 18–20). Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Ключкович, А. В. (2015). Особливості розірвання договору оренди земельної ділянки в судовому порядку. У Д. В. Санніков, І. В. Ігнатенко, А. П. Гетьман & М. В. Шульга (Ред.), Перші кроки в науці земельного, аграрного та екологічного права (с. 212–215). Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. http://nauka.nlu.edu.ua/download/zemelnoe2015.pdf

Закон, нормативний акт

Докладно про нюанси посилань на законодавчі акти за вимогами APA див. в цій статті.

Відповідно до норм APA (Сполучені Штати)

Americans With Disabilities Act of 1990, 42 U.S.C. § 12101 et seq. (1990). https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm

З урахуванням вимог «The Bluebook»

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII (2020). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text

Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості надання житлових субсидій» № 247 (2020). https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-nadannya-zhitlovih-subsidij-247250320

Закон України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» № 217/95-ВР (1995, 5 липня). Голос України, (22), 10.

Закон України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання” № 302–IХ (2020, 24 січня). Відомості Верховної Ради України, (4), 36.

Відповідно до місцевих рекомендацій

Приклад рекомендації Університету Монреалю для канадського законодавства:

Éditeur officiel du Québec. (2002, 14 juin). Projet de loi no 90 : loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé. http://www.ooaq.qc.ca/ordre/lois-reglements/doc-lois/loi-90.pdf

Приклад рекомендації Центрального університету Боготи:

Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). Ley 84 de 1873. Código civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial n.º 2867. http://bit.ly/2Ny4HA0

Судова справа

Відповідно до норм APA (Сполучені Штати)

Gangi Seafood, Inc. v. Adt SEC. Services, Inc., 353 F. Supp. 2d 710 (E.D. La. 2004). https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/353/710/2385530/

Щодо цитування судових справ інших країн див. детально тут.

Звіт організації

Державна служба статистики України. (2020). Звіт про результати діяльності Державної служби статистики України за 2019 рік. http://www.ukrstat.gov.ua/zvit/zvit/zvit_DCC_2019.pdf

Препринт

Препринт, опублікований в онлайн-репозиторії

Стасюк, І. В., & Величко, О. В. (2014). Опис інтеркальованих шаруватих структур в підході періодичної моделі Андерсона. Інститут фізики конденсованих систем НАН України. http://www.icmp.lviv.ua/preprints/2014/14-07u

Kraus, M., & Torrez, B. (2019). A psychology of power that is embedded in societal structures. PsyArXiv. https://www.doi.org/10.31234/osf.io/frt72

Неопублікований рукопис

Jones, A. (2018). Stages in the development of corn [Manuscript submitted for publication]. Faculty of Agriculture, Dalhousie University.

Патент

Караваєв, О. Г. (2017). Судновий рушій (Патент України № 121634). Державна служба інтелектуальної власності України.

Кучеров, Д. П., & Березкін, А. Л. (2018). Спосіб ітераційного визначення частоти гармонічного сигналу (Патент України № 123202). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Безрук, В. В., Безрук, Т. О., Ященко, Ю. Б., Ященко, Ю. Б., & Шкробанець, І. Д. (2018). Спосіб оптимізації системи надання нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи (Патент України № 123201). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. http://uapatents.com/6-123201-sposib-optimizaci-sistemi-nadannya-nefrologichno-dopomogi-dityam-iz-infekcijjno-zapalnimi-zakhvoryuvannyami-sechovidilno-sistemi.html

Стандарт

Книжкова палата України імені Івана Федорова. (2016). Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015). УкрНДНЦ.

Консервпромкомплекс. (2009). Фрукти, овочі та продукти перероблення. Методи визначення домішок рослинного походження (ДСТУ 4912:2008). Держспоживстандарт України.

International Organization for Standardization. (2018). Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain (ISO Standard No. 22000:2018).

Архівні матеріали

[Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію]. (1918, 9 січня). Ф. 2592 "Генеральне секретарство міжнародних справ УЦР, м. Київ" (Оп. 1, Спр. 66, Арк. 17–18), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

Грушевський, М. С. (1903, 11 вересня). [Лист до Марії Сильвестрівни Грушевської]. Ф. 1235 "Грушевські – історики та філологи" (Оп. 1, Спр. 940, Арк. 32), Центральний державний історичний архів України, Київ, Україна.

Постанова про проголошення незалежності України. (1991, 24 серпня). Ф. 1 "Верховна Рада України, мм. Харків, Київ" (Оп. 16, Спр. 4630, Арк. 1), Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Київ, Україна.

Релігійний текст

Святе Письмо (І. Хоменко, Пер.). (2007). Місіонер. (Оригінал опубліковано 1963 р.)

Докладніше про інші стилі: