Стаття в газеті: як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити бібліографічне посилання на статтю в газеті за стандартом MLA (8th edition), слід вказати такі дані: автора статті, назву статті, назву газети, випуск, дату видання, сторінки.

Якщо стаття з газети розміщена на веб-сторінці, в кінці посилання слід навести URL-адресу цієї сторінки та дату звернення до неї.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Посилання на газетну статтю оформлюється за шаблоном:

Дані автора (авторів). "Назва статті". Назва газети, номер випуску, дата випуску рік випуску, сторінки, URL. Останній перегляд дата звернення.

Приклади оформлених джерел:

Дробот, О. "Адміністративні послуги: Пошук оптимальних форм їх надання". Юридичний вісник України, № 24, 15-21 черв. 2018, с. 6-7.

Бережнюк, О. "Крок чи STEP? Які проблеми і тенденції проявив цьогорічний ліцензійний тест для студентів-медиків". День, № 99/100, 7-8 черв. 2019, с. 11.

Докладніше про інші стилі: