Частина книги: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Часто під час оформлення списку використаної літератури до магістерської або іншої дипломної роботи, наукової праці тощо є потреба правильно зареєструвати посилання не на повну книгу, а на її частину. Наприклад, така потреба часто виникає тоді, коли книга містить велику кількість розділів, написаних різними авторами.

Для того, щоб послатися на конкретну частину (розділ) книги в бібліографічному списку згідно з ДСТУ 8302:2015, слід зазначати автора розділу, назву розділу, назву книги, редактора книги, вихідні дані джерела (крім назви видавництва) та використані сторінки (на яких розміщено відповідний розділ).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів) розділу. Назва розділу. Назва книги / за ред. (за заг. ред. тощо) Дані редактора. Місто, рік. Сторінки.

Приклади оформлення

Бзовська І. С., Мриглод І. М. Моделювання кінетики хімічних реакцій при гетерогенному каталізі на прикладі реакції окислення монооксиду вуглецю. Моделі квантово-статистичного опису каталітичних процесів на металевих підкладах : монографія / за заг. ред. Костробія П. П. Львів, 2012. С. 226—257.

Adamska-Sałaciak A. Issues in compiling bilingual dictionaries. The Bloomsbury companion to lexicography / ed. by H. Jackson. London, 2013. P. 213—231.

Докладніше про інші стилі: