Патент: як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Для оформлення патенту за вимогами ДСТУ 8302:2015 у списку джерел до наукової або дипломної роботи, дисертації тощо слід наводити елементи, що дозволять чітко проідентифікувати відповідний патент як унікальний документ, зокрема його назву, реєстраційний номер, номер заявки, дати заявлення й опублікування тощо.

Наведення інформації про авторів винаходу або власників патенту стандарт ДСТУ 8302:2015 не вимагає.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Назва патенту : пат. номер патенту Країна : код МПК. № номер заявки ; заявл. дата заявлення ; опубл. дата опублікування, Бюл. № номер бюлетеня. Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Літієво-силікатна склокераміка для стоматології : пат. 123209 Україна : A61K 6/027, A61K 6/08, A61K 6/02. № u 2017 11766 ; заявл. 01.12.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. 5 с.

Камерна паливня для спалювання деревної біомаси : пат. 93790 Україна : F27B 3/04. № u 2014 05724 ; заявл. 27.05.2014 ; опубл. 10.10.2014, Бюл. № 19. 2 с.

Відстійник з гідрофобним фільтром для очищення зворотних пластових вод : пат. 112504 Україна : C02F 1/40, B01D 17/022, B01D 17/028, C02F 101/32. № a 2015 07709 ; заявл. 03.08.2015 ; опубл. 12.09.2016, Бюл. № 17 (кн. 1). 1 с.

Докладніше про інші стилі: