Приклади оформлення посилань за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.) у списку використаних джерел

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

На цій сторінці ми зібрали приклади оформлених бібліографічних посилань за стандартом «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.) для всіх видів джерел, доступних на сайті «Grafiati». Щоб детальніше ознайомитися з правилами цитування для кожного з видів, перейдіть за посиланнями:

Автоматичне оформлення списку літератури за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.) онлайн

Онлайн-генератор посилань та бібліографій «Grafiati» забезпечує все необхідне для зручної роботи зі списками використаних джерел. Додавайте джерела з пошуку або вводьте їх самостійно, використовуючи спеціально розроблені форми, змінюйте стилі й стандарти цитування за один клік, сортуйте посилання за різними критеріями – і це все безкоштовно в межах базового плану користування.

Базовим користувачам доступний і розширений функціонал: копіювання джерел і бібліографій, дублювання посилань, транслітерація україномовних посилань латиницею, абревіація згідно з ДСТУ 3582:2013 та багато іншого. «Grafiati» завжди раді вам!

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)

Книга

Книга з одним автором

Ролінґ, Дж. К. 2003. Гаррі Поттер і Орден Фенікса. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Книга з кількома авторами (від 2 до 10)

Кремень, В. Г., та В. В. Ільїн. 2005. Філософія: Мислителі, ідеї, концепції. Київ: Книга.

Книга з одинадцятьма й більше авторами

Янчук, В. З., В. І. Андрійцев, Ц. В. Бичкова, С. Ф. Василюк, А. М. Запорожець, Б. Д. Клюкін, В. В. Носик та ін. 1996. Аграрне право України. Редактор В. З. Янчук. Київ: Юрінком.

Книга без автора (з редактором тощо)

Андрущенко, В., та І. Передборська, ред. 2009. Філософія освіти. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова.

Книга – частина (том) багатотомного видання

Гвоздяк, Р. Т., Л. А. Пасічник, Л. М. Яковлева, С. М. Мороз, О. О. Литвинчук, Н. В. Житкевич, С. Ф. Ходос та ін. 2011. Фітопатогенні бактерії: Бактеріальні хвороби рослин. Редактор В. П. Патика. Т. 1. Київ: Інтерсервіс.

Приступа, Л. Н., В. Г. Псарьова, В. В. Лаба, Н. О. Муренець та І. О. Дудченко. 2017. Кардіологія, ендокринологія та ревматологія. Редактор Л. Н. Приступа. Ч. 1 у Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб. Суми: Сумський державний університет.

Частина книги (розділ тощо)

Климовський, C. І. 2003. "Будівельна кераміка Успенського і Софійського соборів Києва". У Український музей, редактор М. І. Гладких, 132–40. Київ: Товариство археології та антропології.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Гродецький, В. К. 2016. "Характер активності альфа-амілази периферичної крові у хворих на гострий панкреатит". Буковинський медичний вісник 20 (2 (78)): 29–30. https://doi.org/10.24061/2413-0737.xx.2.78.2016.65.

Стаття в газеті

Сімчук, О. 2019. "Леся Українка і вередливі кобзарі". Літературна Україна, 3 серпня 2019.

Сайт

Слободяник, Дар’я. 2020. "Гра в класики: Сергій Жадан в інтерв’ю для Vogue Man UA". Vogue, 8 квітня 2020. https://vogue.ua/ua/article/culture/knigi/igra-v-klassiki-sergey-zhadan-v-intervyu-dlya-vogue-ua-man.html.

Відео (онлайн)

BBC News Україна. 2020. "Як 1500 кажанів на Тернопільщині в печері зимують". YouTube, 2 січня 2020. Відео, 2:17. https://www.youtube.com/watch?v=LXkVEUMkARM.

BBC Earth. 2013. "Chimp vs Human! | Memory Test | BBC Earth". YouTube, 25 грудня 2013. Відео, 3:42. https://www.youtube.com/watch?v=zsXP8qeFF6A.

Дисертація

Морозова, Світлана Анатоліївна. 2020. "Детермінанти інноваційного розвитку економічних систем країн ЄС". Дис. канд. екон. наук, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

Автореферат дисертації

Сторожчук, Володимир Миколайович. 2019. "Лібералізація митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі". Автореф. дис. канд. екон. наук, Київський національний торговельно-економічний університет. https://knute.edu.ua/file/Mg==/b0dd5d741ad6d3c560fbdee60797ca05.pdf.

Матеріали конференції

Тези доповіді

Прохоров, Д. А. 2016. "Історія розвитку системи народної освіти євреїв і караїмів Таврійської губернії в ХІХ – на початку ХХ ст. в архівних документах". У Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка, редактор М. В. Гончар, 122–24. Херсон: Гілея.

Закон, нормативний акт

Україна. Верховна Рада України. 1991. Про захист прав споживачів. Закон України 1023-XII. Ухвалено 12 травня 1991. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text.

Препринт

Khan, Sania. 2020. "Analysis of Organizational Factors Affecting Employee Innovation." Preprint. https://doi.org/10.20944/preprints202012.0008.v1.

Звіт організації

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". 2020. Підсумки публічних закупівель КПІ за 2020 рік. Київ: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". https://kpi.ua/2020-tender.

Український інститут. 2019. Річний звіт 2019. Київ: Український інститут. https://ui.org.ua/annual-report-2019.

Патент

Борщов, В'ячеслав Миколайович, Олександр Михайлович Лістратенко, Геннадій Ігоревич Нікітський, Максим Анатолійович Проценко, Віктор Михайлович Сорокін, Ігор Трохимович Тимчук, Олександр Олександрович Фомін та Дар'я Олександрівна Калустова. 2017. Потужна лампа з об’ємним світлодіодним модулем. Патент України UA 121797 U, поданий 27 липня 2017 та опублікований 11 грудня 2017. https://uapatents.com/8-121797-potuzhna-lampa-z-obehmnim-svitlodiodnim-modulem.html.

Стандарт

Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення. Телебачення: Терміни та визначення. ДСТУ 3807-98. Київ: Держстандарт України, 1999.

Архівні матеріали

Афіша комедії “Сто тисяч” І. Карпенка-Карого. 1908. Оп. 1, спр. 142, арк. 17. 6 вересня 1908. Фонд 295: Київський тимчасовий комітет у справах друку, м. Київ. Центральний державний історичний архів України, Київ.

Докладніше про інші стилі: