Архівний документ: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

На відміну від системи «Виноски й бібліографія», стиль «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.) не виносить основні дані про архівний документ у виноски чи внутрішньотекстові посилання. Уся інформація про матеріал з архіву подається в списку використаних джерел за таким шаблоном:

Автор документа. "Назва". Дані про розташування документа в архіві. Номер і назва фонду. Назва архіву, Місто.

В елемент «Дані про розташування документа в архіві» записуються стандартні одиниці архівної каталогізації: справа, опис, аркуш тощо. Ці дані можуть змінюватися залежно від країни або бути взагалі відсутніми, як часто буває в оцифрованих онлайн-архівах. 

Посилання на онлайн-документи утворюються за таким самим зразком, але із додаванням URL-адреси документа в кінці.

Якщо архівний матеріал не має точної назви, замість неї вказується описова назва, яка пишеться без лапок.

Приклади у списку використаних джерел

Анкета Миколи Зерова, заповнена для вступу до професійної спілки робітників освіти. 1926. Оп. 1, спр. 262, арк. 1-1зв. 20 травня 1926. Київський обласний комітет професійної спілки працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ, м. Київ (Р-742). Державний архів Київської області, Київ.

Грушевська, Ольга Олександрівна. 1910. "Посланіє – І". Оп. 1, спр. 1475. 1 січня 1910. Фонд 1235: Грушевські – історики та філологи. Центральний державний історичний архів України, Київ.

Докладніше про інші стилі: