Частина книги: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на частину книги слід оформлювати тоді, коли ви використовуєте матеріал конкретного автора, що становить розділ або інший елемент – частину книжкового видання.

Для наведення посилання на частину книги в списку літератури використовують таку інформацію: дані автора (авторів) відповідної частини або розділу книги, назва такої частини, назва книжкового видання, у межах якого опубліковано цю частину, дані редактора книги, вихідні дані книги (крім назви видавництва), використані сторінки.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані 1-го автора. Назва частини книги / Дані автора (авторів) // Назва книги / Дані редактора книги. — Місто, рік. — Сторінки.

Приклади оформлення

Коваленко В. В. Розвиток системи ризик-менеджменту банків в умовах цифрової економіки / В. В. Коваленко, К. О. Сівкова // Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку національного господарства : монографія. / [Білозубенко В. С. та ін.]. — Дніпро, 2019. — С. 123—138.

Prinz J. J. Unconscious perception / J. J. Prinz // The Oxford handbook of perception / ed. by M. Matthen. — Oxford, 2015. — P. 371—392.

Докладніше про інші стилі: