Патент: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на патент у списку використаних джерел відповідно до вимог стандарту Американської психологічної асоціації сьомого видання APA-7, у бібліографічному описі слід наводити таку інформацію: прізвище та ініціали авторів патенту, назва винаходу, рік, коли патент видано, країна, у якій зареєстровано патент, реєстраційний номер патенту, а також назва установи, що видала патент. Якщо патент розміщено онлайн, слід також наводити відповідну адресу URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва патенту (Патент Країнаномер патенту). Орган, що видав патент. URL

Приклади оформлення

Васильєв, О. М., Поважний, В. А., & Хан, В. Є.-І. (2018). Адсорбент для видалення цезію з води (Патент України № 122396). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. https://uapatents.com/4-122396-adsorbent-dlya-vidalennya-ceziyu-z-vodi.html

Осипенко, В. І., Некоз, О. І., Хандюк, М. В., & Батраченко, О. В. (2015). Вузол екструдера для нагрівання сировини (Патент України № 116022). Державна служба інтелектуальної власності України. http://uapatents.com/5-101661-vuzol-ekstrudera-dlya-nagrivannya-sirovini.html

Докладніше про інші стилі: