Патент: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на патент у списку літератури відповідно до вимог ВАК, прописаних у стандарті ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, слід зазначати такі дані: назва винаходу, номер патенту, країна, у якій зареєстровано патент, код за Міжнародною патентною класифікацією, дані авторів винаходу, номер патентної заявки, дата подання заявки, дата опублікування патенту, реквізити бюлетеня та кількість сторінок

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Назва патенту : пат. номер патенту Країна : код МПК / Дані авторів. — № Номер патентної заявки ; заявл. дата завялення ; опубл. дата опублікування, Номер бюлетеня. — Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Механізм голки швейної машини : пат. 121674 Україна : D05B 3/02 / І. В. Лазар, Г. В. Кошель, С. О. Кошель. — № u 2017 06637 ; заявл. 27.06.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. — 3 с.

Система для переведення колісних пар з однієї колії на іншу : пат. 117627 Україна : B61F 7/00, B60B 19/04, E01B 26/00 / О. І. Худолій, М. Є. Сергієнко. — № a 2017 00643 ; заявл. 23.01.2017 ; опубл. 27.08.2018, Бюл. № 16 (кн. 1). — 1 с.

Докладніше про інші стилі: