Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Оформлення сторінки

Відповідно до вимог APA (7th ed.), оформлювати сторінку зі списком використаних джерел слід оформлювати за такими правилами:

  • поля сторінки: 1 дюйм (2,54 см) з усіх боків;
  • подвійний міжрядковий інтервал;
  • шрифт, що добре читається, наприклад: шрифт без зарубок «Calibri» (кегль 11), «Arial» (кегль 11), «Lucida Sans Unicode» (кегль 10) або із зарубками «Times News Roman» (кегль 12), «Georgia» (кегль 11), «Computer Modern» (кегль 10);
  • вирівнювання тексту ліворуч.

Список літератури слід починати з нової сторінки.

Джерела в списку наводять без нумерації Кожне джерело слід подавати з нависним відступом 0,5 дюйма (1,27 см).

Заголовок зі списком джерел наводять по центру сторінки та виділяють напівжирним шрифтом. Заголовок називають «References» («Посилання»).

Проте можуть існувати вимоги до форматування сторінки зі списком використаних джерел, що відрізняються від вимог APA-7. Наприклад, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 40 від 12.01.2017, в українських дисертаціях можна використовувати для посилань стиль APA, однак вимоги до форматування тут такі: шрифт «Times New Roman» (кегль 14); міжрядковий інтервал 1,5; поля не менше 20–25 мм ліворуч, не менше 10 мм праворуч, не менше 20 мм вгорі та знизу. Також відмінні вимоги щодо форматування можуть мати наукові видання.

Сортування джерел у списку літератури

Джерела в списку літератури за вимогами APA (7th ed.) наводять за абеткою від «А» до «Я» за прізвищем автора. При цьому ігнорують позначення ролі відповідальної особи (наприклад, «Ред.»). Якщо прізвища авторів кількох робіт збігаються, сортування виконують за ініціалами.

Якщо в списку використаних джерел наводять роботи того самого автора, посилання на такі роботи наводять за датою: від найбільш ранньої до найпізнішої.

Якщо кілька праць одного автора видано протягом одного року, до року видання кожної роботи додають малу літеру латинського алфавіту: від «a» до «z».

Роботу з одним автором слід наводити перед роботою з кількома авторами, якщо перший автор у них збігається.

Роботи з багатьма авторами та однаковим першим автором сортують за прізвищем другого автора.

Якщо робота не має зазначеного автора, у загаловку бібліографічного запису наводять назву роботи, а в списку літератури місце такої роботи визначають саме за алфавітом за назвою, при цьому ігноруючи артиклі «A», «An», «The».

Роботи, у назвах яких присутні числа, слід сортувати за алфавітом так, як у тому разі, якби такі числа було прописано словами (наприклад, 500 = п'ятсот).

Приклад сортування джерел у списку літератури за APA-7

Романенко, А. І. (2001). Фізика (2-ге вид.). Універсіада.

Смолій, І. І. (1999). Особливості китайської філософії. Стожари.

Смолій, І. І. (Ред.). (2018a). Англійсько-український словник термінів радіоелектроніки. Школа.

Смолій, І. І. (2018b, 29 травня). Магнетизм як явище. Фізична газета, 2–3.

Смолій, І. І., & Вернидуб, І. А. (2011). Атомна енергетика. Зелений кінь.

Смолій, І. І., & Чернюх, В. П. (1999). Трансфузії в медицині (3-тє вид.). Нові засади.

Смолій, О. М. Транспортна інфраструктура. МІТ.

Locke, A. (n.d.-a). Stars. MPress

Locke, A. (n.d.-b). A virtual reality. MPress

Автоматичне сортування джерел

Сервіс оформлення бібліографічних посилань та складання списків використаних джерел «Grafiati» дозволяє автоматично сортувати елементи в списку літератури відповідно до вимог APA-7 та інших стилів цитування. Для цього перейдіть на головну сторінку сайту, оформте список використаних джерел і оберіть тип сортування «За вимогами стилю» з відповідного меню.

Проекспортуйте ваш файл зі списком літератури за допомогою розділу меню «Експорт» – і ви одержите цілком відформатований за вимогами APA документ, який можна буде зразу вставити в роботу!

Докладніше про інші стилі: