Стандарт: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

У бібліографічному описі стандарту за вимогами ДСТУ 7.1:2006 (ВАК) слід наводити такі дані: код і номер стандарту, назва стандарту, дата набуття стандартом чинності, код і номер стандарту, який замінено (за наявності), вихідні дані, кількість сторінок.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Код стандарту номер стандарту. Назва стандарту. — [На заміну код попереднього стандарту номер попереднього стандарту ; чинний від дата набуття чинності]. — Тип видання. — Місто : Видавництво, рік. — Кількість сторінок.

Приклади оформлення

ДСТУ Б В.2.7-23-95. Розчини будівельні. Загальні технічні умови. — [На заміну ГОСТ 28013-89, ГОСТ 4.233-86 ; чинний від 1996-01-01]. — Вид. офіц. — Київ : Держкоммістобудування України, 1996. — 40 с.

ДСТУ 3587-97. Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану. — [Чинний від 1998-01-01]. — Київ : Держстандарт України, 1997. — 23 с.

Докладніше про інші стилі: