Стаття в журналі: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

У загальному випадку слід застосовувати такий шаблон, щоб оформити бібліографічне посилання на статтю, опубліковану в науковому журналі, за вимогами стилю IEEE:

Автор(и), “Назва статті”, Назва журналу, номер тому, номер випуску, с. сторінки, місяць рік.

Зверніть увагу:

  • Якщо журнал не має номера тому або випуску, відповідний елемент випускають.
  • Якщо журнал не зазначає місяця видання, відповідний елемент випускають.
  • Назву журналу прийнято наводити в скороченому варіанті.

Про особливості зазначення імен авторів у посиланні за IEEE див. в цій статті.

Якщо доступ до статті одержано онлайн, до посилання додають реквізити інтернет-джерела. Якщо джерело також має DOI, його зазначають після року видання статті у буквено-цифровому форматі:

Автор(и), “Назва статті”, Назва журналу, номер тому, номер випуску, с. сторінки, місяць рік, doi: DOI. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Зверніть увагу:

  • Після елемента URL крапки не ставлять.
  • Після елемента DOI ставлять крапку.

Оскільки підручник стилю IEEE містить приклади з різним оформленням посилань із URL/DOI, в рекомендаціях установ можуть траплятися відмінні варіанти шаблонів: наприклад, без зазначення дати звернення, з наведенням DOI у форматі гіперпосилання тощо.

Приклади в списку використаних джерел

М. І. Суховія, С. Е. Бірдус, М. І. Шафраньош, Ю. Ю. Свида та І. І. Шафраньош, “Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури”, Біофіз. вісн., № 42, с. 68–74, черв. 2019, doi: 10.26565/2075-3810-2019-42-06. Дата звернення: 29 берез. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/11542

Н. Р. Грицевич, О. С. Заячківська та А. М. Ященко, “Дослідження ролі сірководню у цитопротекції за умов експериментального езофагіту та корекції L-триптофаном”, Acta Medica Leopoliensia, т. 20, № 1, с. 81–87, 2014.

Докладніше про інші стилі: