Що таке стиль «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Стиль «Ванкувер» – це одна з міжнародних систем оформлення бібліографічних посилань. Ванкуверська система широко використовується в медицині, біологічних та фізичних науках.

Характерною рисою стилю «Ванкувер» є наведення посилань у списку використаних джерел за хронологією перших згадувань відповідних цитованих праць у тексті роботи. Натомість внутрішньотекстові посилання наводять у форматі чисел, які відповідають порядковому номеру праці в бібліографії, а не у форматі прізвищ авторів та року видання праці. Таку систему звичайно називають «автор – послідовність» або «автор – число».

Вимоги Ванкуверського стилю посилань опубліковані у підручнику «Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers» Національної медичної бібліотеки Сполучених Штатів Америки. У згаданому виданні детально розглянуто принципи оформлення бібліографічних посилань для різних типів джерел відповідно до норм «Ванкуверу», однак воно не регламентує питань оформлення внутрішньотекстових посилань, тому в цьому контексті можуть існувати варіації залежно від вимог конкретного журналу, університету тощо (див. детально в статті про внутрішньотекстові посилання за «Ванкувером»).

В Україні стиль «Ванкувер» офіційно належить до рекомендованого переліку стилів оформлення списку використаних джерел у дисертації згідно з Наказом Міністерства освіти України № 40 від 12.01.2017.

На сервісі «Grafiati» оформлення посилань за вимогами стилю «Ванкувер» враховує останні рекомендації офіційного видання «Citing Medicine» та забезпечує максимально високу точність і якість сформованих бібліографічних записів. Крім того, усі посилання, сформовані за «Ванкувером», ви можете вільно конвертувати в інші стилі цитування – ДСТУ 2302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», ISO 690:2010, IEEE тощо.

Докладніше про інші стилі: