Релігійний текст: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно з правилами стилю APA, релігійний текст (Біблію, Коран, Тору і т. ін.)  зазвичай розглядають як працю, що не має автора. Відповідно, в бібліографічне посилання не включають інформацію про авторів, а назва праці переходить в позицію автора на початку посилання.

Якщо ви оформлюєте посилання на друковану версію релігійного тексту, застосовуйте такий шаблон:

Назва праці. (Рік). Видавництво.

Інформацію про перекладача та номер видання – за наявності – наводять у круглих дужках після назви релігійного тексту – так само, як при оформленні посилання на книгу. Інші опціональні елементи також наводять аналогічно до шаблону посилання на книгу за APA-7.

Для оформлення посилання на релігійний текст, опублікований у форматі веб-сайту, використовуйте такий шаблон:

Назва праці. (Рік). Назва сайту. URL

У тих випадках, коли ви цитуєте анотований релігійний текст, редакторів (укладачів, упорядників тощо) такого тексту наводять в позиції автора – за традиційним шаблоном бібліографічного посилання APA для книги:

Редактор(и) (Ред.). (Рік). Назва праці. Видавництво.

Приклади у списку використаних джерел

Святе Письмо (І. Хоменко, Пер.). (2021). Свічадо. (Оригінал опубліковано 1963 р.)

Біблія (І. Огієнко, Пер.). (б. д.). WordProject. https://www.wordproject.org/bibles/uk/index.htm (Оригінал опубліковано 1962 р.)

Цитування в тексті

Зверніть увагу: При цитуванні релігійних праць у тексті роботи замість номерів сторінок прийнято наводити традиційні назви частин та нумерацію відповідного тексту, наприклад:

(Святе Письмо, 1963/2021, Псалми 91:5)

Докладніше про інші стилі: