Дисертація: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

За Гарвардським стилем цитування посилання на дисертацію та магістерську роботу в списку літератури оформлюють за одним шаблоном:

Автор, (рік). Назва. Тип роботи, Університет.

Зверніть увагу: У полі «Тип роботи» зазначають відповідний тип та назву ступеня, наприклад: «Дис. канд. філол. наук», «Ph.D. thesis» тощо. Українською мовою відповідні позначення в полі «Тип роботи» традиційно наводять у скороченій формі відповідно до ДСТУ.

Якщо доступ до дисертації одержано онлайн, бібліографічне посилання слід оформлювати за таким шаблоном:

Автор, (рік). Назва. Тип роботи, Університет. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

Зверніть увагу: Позначки «[онлайн]» після назви праці не наводять, на відміну від випадків, коли цитують книгу, статтю в журналі тощо.

Див. також, як оформлювати посилання на автореферат дисертації.

Приклади в списку використаних джерел

Вацлавський, І. О., (2018). Бюджетний контроль в умовах реформування місцевого самоврядування України. Дис. канд. екон. наук, Тернопільський національний економічний університет. [Дата звернення 12 січня 2021]. Режим доступу: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/38597

Чорний, В. С., (1998). Соціальні передумови і методологічні засади концепції реформування збройних сил України. Дис. канд. філос. наук, Київський військовий гуманітарний інститут.

Докладніше про інші стилі: