Препринт: як оформлювати посилання за «Чикаго – автор-дата» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Слово «препринт» може позначати велику кількість типів запланованих до видання джерел. Основними з них є книга та стаття для наукового журналу.

Згідно зі стилем цитування «Чикаго – автор-дата» (17-те вид.), препринти книг (книги, які вже є поданими до друку, але ще не надруковані) оформлюються для списку джерел за таким шаблоном:

Автор. Готується до видання. Назва. Місто: Видавництво.

Слова «Готується до видання» (англійською – Forthcoming) в такому разі ставляться на місце року, оскільки сам рік публікації ще не відомий.

Препринти журнальних статей часто публікуються у спеціальних базах даних, де їхній текст доступний для ознайомлення чи рецензування. Бібліографічні посилання на такі джерела формуються за зразком:

Автор. Рік публікації в базі даних. "Назва". Препринт. URL або Назва бази даних.

Приклад у списку використаних джерел

Deya, Parijat, Tobias Hansena та Mykola Shpot. 2020. "Operator Expansions, Layer Susceptibility and Two-Point Functions in BCFT". Препринт. https://arxiv.org/pdf/2006.11253.pdf.

Докладніше про інші стилі: