Що таке стиль IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Що таке IEEE?

«IEEE» – це абревіатура, що позначає назву міжнародного стилю цитування та організації, яка його розробляє – Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Сьогодні стиль IEEE – один з найпоширеніших стандартів оформлення бібліографічних посилань на джерела інформації в таких галузях науки, як електроніка, електротехніка, інформаційні технології та інші технічні спеціальності (детальніше про специфіку використання різних стилів у різних галузях знань читайте в нашій статті).

В Україні стиль IEEE належить до рекомендованого переліку стилів оформлення наукових публікацій, затвердженого Міністерством освіти і науки.

Стиль IEEE має деякі характерні риси: нумерований список літератури, посилання в тексті у форматі чисел, наведення ініціалів автора перед прізвищем тощо.

При цьому слід зазначити, що підручник стилю IEEE містить мінімальну кількість описаних правил, натомість наводячи приклади оформлення посилань на різні типи джерел.

Як оформлювати списки джерел за IEEE автоматично?

Сервіс «Grafiati» дозволяє генерувати посилання на різні типи джерел (сайти, книги, статті в журналах, дисертації тощо) за вимогами стилю цитування IEEE автоматично онлайн. Сервіс розроблено з максимальною увагою до деталей та з урахуванням рекомендацій провідних національних і міжнародних установ.

Крім того, за допомогою нашого сервісу ви можете сформувати бібліографічні посилання на сучасні типи джерел, такі як онлайн-відео чи дописи в соціальних мережах, за вимогами стилю IEEE.

Усі посилання за IEEE в списку використаних джерел можна вільно конвертувати в будь-які інші доступні стилі цитування (ДСТУ 8302:2015, APA, MLA, «Harvard», «Chicago» тощо).

Докладніше про інші стилі: