Як цитувати авторів за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Згідно зі стандартом MLA (8th ed.), відомості про авторів розміщуються на початку бібліографічного запису, перед назвою джерела, та відділяються від інших даних крапкою. 

Для одного або двох авторів подаються їхні повні дані. Якщо ж авторів три або більше, вказується прізвище, ім'я, по батькові тощо лише першого автора, а після цього ставиться скорочення «та ін.» («et al.»).

Порядок авторів у бібліографічному посиланні визначається за тим, у якому порядку вони вказані на обкладинці джерела.

Якщо автором тексту є установа, організація, товариство тощо, а не окрема людина, їхня назва так само подається на початку запису перед назвою твору.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Джерело з одним автором

Оформлення даних відбувається за шаблоном:

Прізвище, Ім'я По батькові.

Приклади оформлених джерел з одним автором:

Шевченко, Т. Г. Автопортрети. Київ, 1963.

Огієнко, Іван. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. Довіра, 1992.

Voltaire. Dictionnaire philosophique. Garnier-Flammarion, 1964.

Alcott, Louisa M. Little Women. Harmondsworth, 1985.

United Nations. Universal Declaration of Human Rights. New York, 1952.

Джерело з двома авторами

Шаблон оформлення:

ПрізвищеІм'я По батькові, та Ім'я По батькові Прізвище.

Приклади:

Мирний, П., та І. Білик. Хіба ревуть воли, як ясла повні? 3-тє вид., Книгоспілка, 1929.

Лавриненко, В., та Ю. Чайковський. "Вплив вуглецевих матеріалів різної дисперсності на макроскопічні показники ембріогенезу курки". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2014, с. 80-83.

Джерело з трьома й більше авторами

Автори джерела оформлюються за шаблоном:

Прізвище, Ім'я По батькові, та ін.

Приклади оформлення:

Хоменок, О. С., та ін. Журналістське розслідування. Інститут розвитку регіональної преси, 2008.

Алексеєнко, О. Б., та ін. Нарис історії нідерландської літератури. Юніверс, 2002.

Редактори, перекладачі та інші відповідальні особи

У бібліографічних посиланнях, оформлених за стандартом MLA (8th ed.), відомості про редакторів, перекладачів та інших відповідальних осіб (фотографів, ілюстраторів, упорядників тощо) подаються після назви джерела з указанням їхньої ролі:

Stendhal. The Red and the Black. Translated by Roger Gard, Penguin Books, 2002.

Шамрій, К. О., та А. Г. Баканенко. Література Австралії. Редактори К. О. Вінець та О. К. Міщенко, Київ, 1993.

У джерелах без авторів, але з редакторами (наприклад, у збірниках, антологіях тощо) дані про редакторів можуть подаватися на початку бібліографічного запису:

Мірошниченко, Микола Миколайович, упорядник. Антологія азербайджанської поезії. Т. 1, Етнос, 2006.

Також імена редакторів, перекладачів та ін. можуть бути розміщені на початку посилання, якщо в науковій роботі основна увага звертається саме на редагування, переклад твору тощо:

Sullivan, Alan, and Timothy Murphy, translators. Beowulf. Edited by Sarah Anderson, Pearson, 2004.

Докладніше про інші стилі: