We are proudly a Ukrainian website. Our country was attacked by Russian Armed Forces on Feb. 24, 2022.
You can support the Ukrainian Army by following the link: https://u24.gov.ua/. Even the smallest donation is hugely appreciated!

Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Бібліографічний запис матеріалів конференції у списку використаних джерел складається з автора, назви матеріалу (доповіді, тез тощо), назви збірника, відомостей про редактора (редакторів), видавництва, року видання та використаних сторінок. Назва збірника матеріалів конференції може включати інформацію про місце та дату її проведення. 

Якщо джерело розміщене онлайн, в кінці додається посилання на веб-ресурс (URL) та дата звернення.

Для матеріалів конференції, що були опубліковані до 1900-го року, або коли є необхідність уточнити розташування видавництва у зв'язку з його малознаністю чи наявністю відділень у кількох містах, перед назвою видавництва у посиланні на джерело вказується також місто його видання.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Автор доповіді. "Назва доповіді (матеріалу)". Назва збірника, редактор Дані редактора,Видавництво, рік, с. сторінки, URL. Останній перегляд дата звернення.

Приклади оформлених джерел:

Dupper, Courtney M. "Analysis of Portable Infrared Technology for the Identification of Solid Drug Samples." Proceedings of the American Academy of Forensic Sciences 66th Annual Scientific Meeting, American Academy of Forensic Sciences, 2014, pp. 110-11.

Бакуменко, О. О. "Способи вираження граничності у дієсловах німецької мови". Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Ad orbem per linguas. До світу через мови”, Видавничий центр КНЛУ, 2019, с. 7-8.

Докладніше про інші стилі: