Архівний документ: як оформлювати посилання за «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Цитування архівних документів і матеріалів за стилем «Чикаго» відбувається основною мірою за допомогою виносок: там вказується вся інформація про конкретний документ: автор, назва, дата створення документу, його розміщення (місто, назва архівної установи, фонд (колекція) реквізити, що вказують на місце документа в конкретному архіві). Посилання на онлайн-документи формуються таким самим чином, проте із додаванням URL-адреси.

У бібліографії ж вказується лише назва колекції або автор документу, архів та місто, в якому він розташований.

Назва архівного матеріалу береться в лапки, якщо вона є точною і саме так вказана на документі. Описові назви пишуться без лапок.

Шаблон бібліографічного посилання:

Фонд / Колекція / Автор. Архівна установа, Місто.

Шаблон повної виноски:

Автор, "Назва", дата створення, реквізити розташування документа в архіві, Фонд / Колекція, Архівна установа, Місто, номер сторінки (якщо є), URL.

Шаблон короткої виноски:

Автор, "Назва", дата документа, Фонд, номер сторінки (якщо є).

Приклади у списку використаних джерел

Київський обласний комітет професійної спілки працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ, м. Київ (Р-742). Державний архів Київської області, Київ.

Фонд 1235: Грушевські – історики та філологи. Центральний державний історичний архів України, Київ.

Приклади виносок

1. Анкета Миколи Зерова, заповнена для вступу до професійної спілки робітників освіти, 20 травня 1926, оп. 1, спр. 262, арк. 1-1зв, Київський обласний комітет професійної спілки працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ, м. Київ (Р-742), Державний архів Київської області, Київ.

2. Ольга Олександрівна Грушевська, "Посланіє – І", 1910, оп. 1, спр. 1475, Фонд 1235: Грушевські – історики та філологи, Центральний державний історичний архів України, Київ.

3. Анкета Миколи Зерова, 20 травня 1926, Київський обласний комітет професійної спілки працівників вищих шкіл і науково-дослідних установ, м. Київ (Р-742).

4. Грушевська, "Посланіє – І", 1910, Фонд 1235: Грушевські – історики та філологи.

Докладніше про інші стилі: