Архівний документ: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Відповідно до вимог стилю цитування «Ванкувер», посилання на архівний документ оформлюють за таким шаблоном:

Автор(и). Назва документа. Дата документа. Зберігається у: Назва архіву, Місто; Реквізити розташування документа.

Зверніть увагу:

  • У полі «Реквізити розташування документа» зазначають ідентифікаційні дані документа в архіві: номер та назву фонду, номери опису, справи, аркуша тощо. Такі реквізити наводять через кому.
  • Якщо місто маловідоме, через кому зазначають також країну.
  • Для особистої комунікації, наприклад, листування, стиль «Ванкувер» вимагає додавати перед назвою документа сполучну фразу «Letter to:» («Лист до:»).

У разі, якщо доступ до документа одержано онлайн, слід застосовувати такий шаблон:

Автор(и). Назва документа [Інтернет]. Дата документа [цитовано дата звернення]. Зберігається у: Назва архіву, Місто; Реквізити розташування документа. Доступно на: URL

Приклади в списку використаних джерел

Грушевський МС. Лист до: Марії Сильвестрівни Грушевської. 11 верес. 1903. Зберігається у: Центральний державний історичний архів України, Київ; Ф. 1235 "Грушевські – історики та філологи", Оп. 1, Спр. 940, Арк. 32.

[Посвідчення члена Української Центральної Ради] [Інтернет]. 14 берез. 1918 [цитовано 31 берез. 2021]. Зберігається у: Центральний державний архів громадських об'єднань України, Київ; Ф. 269 "Колекція документів “Український музей в Празі” (1925-1948)", Оп. 2, Спр. 42, Арк. 1. Доступно на: http://cdago.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1371

Докладніше про інші стилі: