Автореферат: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на автореферат дисертації за вимогами IEEE оформлюють за тим самим шаблоном, що й бібліографічне посилання на дисертацію, зазначаючи «автореф.» перед типом роботи:

Автор, “Назва”, автореф. тип роботи, факультет або відділ, Університет, Місто, Країна, рік.

Щодо нюансів представлення інформації в конкретних елементах наведеного вище шаблону див. статтю про оформлення посилання на дисертацію за IEEE.

Якщо доступ до автореферату одержано онлайн, до посилання додають реквізити онлайн-джерела:

Автор, “Назва”, автореф. тип роботи, факультет/відділ, Університет, Місто, Країна, рік. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Приклади в списку використаних джерел

О. О. Цьось, “Фітоіндикація в системі моніторингу екологічного стану приток верхів'я р. Прип’ять”, автореф. дис. канд. с.-г. наук, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Рівне, Україна, 2021. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://nuwm.edu.ua/files/523/10--2021/1knD9JjPPcsvnwOpc96rSs-RKARDECyse/--.pdf

М. В. Чернобривко, “Напружено-деформований стан елементів конструкцій при високошвидкісних навантаженнях”, автореф. дис. д-ра техн. наук, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного НАН України, Харків, Україна, 2020. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://ipmach.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/02/Автореферат_Чернобривко.pdf

Докладніше про інші стилі: