Що таке стиль «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Гарвардський стиль цитування (англ.: Harvard referencing style, Harvard citation style) – це один з найпоширеніших в академічному середовищі стилів оформлення бібліографічних посилань і внутрішньотекстових цитувань. Стиль «Гарвард» базується на системі «автор – дата», тобто передбачає ідентифікацію джерел у тексті праці на базі зазначення автора і року видання відповідного джерела з використанням круглих дужок.

Попри поширену думку, не існує жодного офіційного видання, яке б регламентувало норми стилю «Гарвард». Так, на відміну від багатьох інших міжнародних стилів цитування, таких як APA, MLA тощо, за розроблення Гарвардського стилю не відповідає жодна організація або установа.

Таким чином, «Гарвард» – це лише умовна назва традиційної системи «автор – дата», яка може мати значну кількість варіацій. Вимоги щодо застосування в посиланнях розділових знаків, наведення конкретних елементів тощо можна знайти у публікаціях відповідного університету, наукового видання і т. ін., які вимагають використання стилю «Гарвард».

В Україні Гарвардський стиль цитування належить до офіційно рекомендованого переліку стилів оформлення списків джерел у дисертаціях, а також широко використовується в наукових журналах та університетах.

Наш сайт дозволяє автоматично створювати списки використаних джерел і внутрішньотекстові посилання за стилем «Гарвард». Для уніфікації оформлення бібліографічних посилань за основу Гарвардського стилю на «Grafiati» взято рекомендації Шеффілдського університету (Велика Британія), які глибоко та ґрунтовно описують нюанси роботи з різними типами джерел та відповідають сучасним потребам користувачів. Водночас ми проаналізували велику кількість рекомендацій інших університетів і врахували їх для досягнення уніформальності посилань та якісного відтворення всіх елементів незалежно від мови бібліографії, внормовуючи використання розділових знаків, великої літери, розташування елементів посилання для конкретних типів джерел тощо.

Крім того, на нашому сервісі також доступне оформлення списків літератури згідно з вимогами інших стандартів та стилів цитування: українських ДСТУ 8302:2015 і ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та міжнародних APA, MLA, «Chicago» та ін.

Докладніше про інші стилі: