Стандарт: як оформлювати посилання за «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на стандарт за стилем «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.) має включати такі дані: назва організації, що розробила стандарт (якщо ця сама установа є й видавцем стандарту, вона вказується у посиланні двічі), назва стандарту, код і номер, місто видання, видавництво, рік видання.

Для стандартів, текст яких доступний онлайн, слід також вказувати URL-адресу. Дата звернення додається до посилання в тому разі, якщо дата публікації джерела не відома.

Схема посилання:

Організація. Назва. Код і номер стандарту. Місто: Видавництво, рік.

У виносках на перше місце замість організації ставиться назва самого джерела.

Повна виноска:

Назва, код і номер (Місто: Видавництво, рік), номер сторінки.

Коротка виноска:

Назва, номер сторінки.

Приклад у списку використаних джерел

Державний Вінницький проектно-конструкторський технологічний інститут Держпроду Мінагрополітики України. Цукор ванільний: Технічні умови. ДСТУ 1009:2005. Київ: Держспоживстандарт України, 2006.

Приклади виносок

Цукор ванільний: Технічні умови, ДСТУ 1009:2005 (Київ: Держспоживстандарт України, 2006), 8.

Цукор ванільний: Технічні умови, 8.

Докладніше про інші стилі: