Патент: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Стиль цитування IEEE вимагає оформлювати посилання на патент за двома різними шаблонами – залежно від того, чи доступ до патенту одержано в друкованому варіанті, чи в онлайн-формі. При цьому в обох варіантах зазначають винахідників виробу або технології, а не власників патенту.

Шаблон бібліографічного посилання на патент у друкованій формі:

Винахідник(и), “Назва патенту”, Патент Країна номер патенту, дата публікації.

Щодо принципів зазначення імен авторів за IEEE див. в цій статті.

Шаблон посилання на патент онлайн:

Назва патенту, винахідник(и) Винахідник(и). (Дата публікації). Патент Країна номер патенту. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Зверніть увагу: Сервіс «Grafiati» враховує обидва варіанти посилань на патенти та автоматично генерує потрібне бібліографічне посилання за IEEE залежно від введених вами даних.

Приклади в списку використаних джерел

Спосіб управління тепловим режимом багатозонних нагрівальних печей, винахідники О. В. Дубина та ін. (17 берез. 2003). Патент України UA55286A. Дата звернення: 7 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://uapatents.com/4-55286-sposib-upravlinnya-teplovim-rezhimom-bagatozonnikh-nagrivalnikh-pechejj.html

О. В. Дубина та ін., “Спосіб управління тепловим режимом багатозонних нагрівальних печей”, Патент України UA55286A, 17 берез. 2003.

Докладніше про інші стилі: