Стаття в журналі: як оформлювати посилання за стилем «Ванкувер»?

Оформте джерело за Vancouver швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

У загальному випадку стиль «Ванкувер» вимагає використовувати такий шаблон для оформлення посилань на друковану версію статті, опубліковану в науковому журналі:

Автор(и). Назва статті. Назва журналу. Дата публікації;номер тому(номер випуску):сторінки.

Зверніть увагу:

 • Правила зазначення імен авторів див. в цій статті.
 • Назву журналу за «Ванкувером» зазвичай наводять у скороченому форматі без крапок: Archives of neurologyArch Neurol, проте стиль «Ванкувер» також допускає наведення повної назви журналу або скороченої назви з крапками.
 • В українській практиці немає єдиного підходу до наведення назв журналів за «Ванкувером». Часто методичні рекомендації радять зазначати назву українського журналу, скорочену за ДСТУ 3582:2013.
 • Правила скорочення назв іноземних журналів див. в підручнику стилю «Ванкувер» – «Citing Medicine».
 • Елемент «дата публікації» наводять цілком залежно від того, як зазначено в джерелі: день, місяць і рік, місяць і рік або тільки рік.
 • Англійською мовою використовують такий формат дати: «2020 Dec 19». У практиці інших мов посилання за стилем «Ванкувер» мають стандартний формат дати, притаманний відповідній країні. Тому українською мовою дату слід наводити як «19 груд. 2020».
 • Номер тому й номер випуску наводять у числовому форматі – без підписів «т.», «вип.», «№» тощо.
 • Діапазон сторінок наводять у форматі чисел – без скорочення «с.». Про принципи скорочення чисел та інші особливості зазначення діапазону сторінок у «Ванкувері» див. в цій статті.
 • Для іншомовних статей у посиланні зазначають мову оригіналу.
 • Опціонально можна зазначати DOI у зоні приміток наприкінці посилання – у форматі «doi: xxxxx».

У разі роботи з онлайн-версією статті з журналу використовуйте такий шаблон бібліографічного посилання:

Автор(и). Назва статті. Назва журналу [Інтернет]. Дата публікації [цитовано дата звернення];номер тому(номер випуску):сторінки. Доступно на: URL

Зверніть увагу:

 • Крапку після адреси URL ставлять лише в тому разі, якщо вона закінчується на скісну риску («/»).
 • Якщо після URL ви окремо зазначаєте DOI, крапка в кінці DOI не ставиться.

Приклади в списку використаних джерел

Глупак ЗІ. Оптимізація густоти стояння рослин сої залежно від групи стиглості сорту для умов північно-східної частини лісостепу України. Вісник Уманського національного університету садівництва [Інтернет]. Груд. 2020 [цитовано 26 берез. 2021];(2):23-5. Доступно на: https://visnyk-unaus.udau.edu.ua/assets/files/articles/2-2020/7.pdf doi: 10.31395/2310-0478-2020-2-23-25

Суховія МІ, Бірдус СЕ, Шафраньош МІ, Свида ЮЮ, Шафраньош ІІ. Молекулярні механізми впливу повільних електронів на біологічні структури. Біофізичний вісник [Інтернет]. 6 черв. 2019 [цитовано 29 берез. 2021];(42):68-74. Доступно на: https://periodicals.karazin.ua/biophysvisnyk/article/view/11542 doi: 10.26565/2075-3810-2019-42-06

Грицевич НР, Заячківська ОС, Ященко АМ. Дослідження ролі сірководню у цитопротекції за умов експериментального езофагіту та корекції L-триптофаном. Acta Medica Leopoliensia. 2014;20(1):81-7.

Докладніше про інші стилі: