Закон (акт): як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Оформлення посилання на закон або нормативний акт, згідно зі стандартом MLA (8th ed.), передбачає надання таких даних, які дозволять зідентифікувати це конкретне джерело: країна закону, установа, що видала закон, назва акта, його номер та дата ухвалення. Також додаються відомості про "контейнер" — книгу, газету, сайт тощо, в яких розміщено текст нормативного акта.

Якщо назва державного органу, що прийняв закон, включає й назву країни, її не слід вказувати у посиланні повторно.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Країна, Установа. Назва закону. Номер, дата ухвалення, дані про джерело-контейнер.

Приклади оформлених джерел:

Нормативний акт, опублікований у періодичному виданні:

Верховна Рада України. Про захист тварин від жорстокого поводження. № 3447-IV, 21 лют. 2006. Відомості Верховної Ради України, № 27, 2006, с. 230.

Нормативний акт, опублікований онлайн:

Кабінет Міністрів України. Питання українського правопису. № 437, 22 трав. 2019, zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2019-%D0%BF. Останній перегляд 12 черв. 2020.

Нормативний акт, опублікований окремою книгою:

Верховна Рада України. Кримінальний кодекс України. № 2341-III, 5 квіт. 2001, Алерта, 2020.

Докладніше про інші стилі: