Докладніше про інші стилі:

Закон (акт): як оформлювати посилання за MLA (8th ed.)?

Загальні правила

Оформлення посилання на закон або нормативний акт, згідно зі стандартом MLA (8th ed.), передбачає надання таких даних, які дозволять зідентифікувати це конкретне джерело: країна закону, установа, що видала закон, назва акта, його номер та дата ухвалення. Також додаються відомості про "контейнер" — книгу, газету, сайт тощо, в яких розміщено текст нормативного акта.

Якщо назва державного органу, що прийняв закон, включає й назву країни, її не слід вказувати у посиланні повторно.

Як оформлювати у списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Країна, Установа. Назва закону. Номер, дата ухвалення, дані про джерело-контейнер.

Приклади оформлених джерел:

Нормативний акт, опублікований у періодичному виданні:

Верховна Рада України. Про захист тварин від жорстокого поводження. № 3447-IV, 21 лют. 2006. Відомості Верховної Ради України, № 27, 2006, с. 230.

Нормативний акт, опублікований онлайн:

Кабінет Міністрів України. Питання українського правопису. № 437, 22 трав. 2019, zakon.rada.gov.ua/laws/show/437-2019-%D0%BF. Останній перегляд 12 черв. 2020.

Нормативний акт, опублікований окремою книгою:

Верховна Рада України. Кримінальний кодекс України. № 2341-III, 5 квіт. 2001, Алерта, 2020.