Частина книги: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на частину (розділ) книги за вимогами Гарвардського стилю цитування оформлюють за таким загальним шаблоном:

Автор(и), (рік). Назва частини. У: Редактор(и), ред. Назва книги. Номер виданняМістоВидавництво. с. сторінки.

Зверніть увагу на деякі аспекти:

  • Курсивом у бібліографічному посиланні виділяють назву книги, у якій розміщено цитований розділ, а не назву самого розділу.
  • Імена редакторів наводять без інверсії: спочатку – ініціали, потім – прізвище (про зазначення імен авторів і редакторів за «Гарвардом» див. детально в цій статті).
  • Номер видання зазначають лише для видань після першого.
  • Після прийменника «У» перед даними редакторів ставлять двокрапку.
  • Скорочення «с.» перед діапазоном сторінок пишуть з малої літери.

Якщо доступ до частини (розділу) книги одержано онлайн, посилання в списку літератури оформлюють за таким шаблоном:

Автор(и), (рік). Назва частини. У: Редактор(и), ред. Назва книги [онлайн]. Номер видання. Місто: Видавництво. с. сторінки. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Якщо документ не має DOI і доступний за URL-адресою, відповідний елемент посилання подають так:

Режим доступу: URL

Детально про принципи зазначення DOI / URL за «Гарвардом» див. тут.

Приклади в списку використаних джерел

Кірічок, О. Г., Шевченко, О. В. та Антонюк, В. П., (2019). Теоретичні основи побудови та реалізації фінансової стратегії автотранспортного підприємства. У: Л. М. Савчук та А. В. Череп, ред. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб‘єктів національного господарства [онлайн]. Дніпро: Журфонд. с. 391–411. [Дата звернення 11 січня 2021]. Режим доступу: https://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/Статті/Монограф Теор_я та методол формув _ннов-_нвест стратег. 2019 .pdf

Houlihan, B., (2013). Theorising the analysis of sport policy. In: I. Henry and L.-M. Ko, eds. Routledge handbook of sport policy. Abingdon: Routledge. pp. 11–22.

Докладніше про інші стилі: