Основні зміни у вимогах до посилань в APA-7: порівняння з APA-6

Оформте джерело за APA 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Сьоме видання підручника стилю Американської психологічної асоціації (APA 7th ed.) встановлює низку норм щодо поза- та внутрішньотекстових посилань, які відрізняються від вимог попередньої – шостої – версії стандарту (APA 6th ed.). Нижче подано огляд основних змін між двома виданнями в контексті бібліографічних посилань. Жовтим кольором у прикладах виділено елементи, відмінні для двох видань підручника APA.

Посилання в списку використаних джерел

Кількість авторів

APA-6: вимагає наведення прізвищ та ініціалів до 7 авторів включно:

Flores, J. M., Bourdin, G., Altaratz, O., Trainic, M., Lang-Yona, N., Dzimban, E., . . . Koren, I. (2020). Tara Pacific expedition’s atmospheric measurements of marine aerosols across the Atlantic and Pacific Oceans: Overview and preliminary results. Bulletin of the American Meteorological Society101, 536–554. doi:10.1175/BAMS-D-18-0224.1

APA-7: вимагає наведення прізвищ та ініціалів до 20 авторів включно:

Flores, J. M., Bourdin, G., Altaratz, O., Trainic, M., Lang-Yona, N., Dzimban, E., Steinau,S., Tettich,F., Planes,S., Allemand,D., Agostini,S., Banaigs,B., Boissin,E., Boss,E., Douville,E., Forcioli,D., Furla,P., Galand,P.E., Sullivan,M.B., . . . Koren, I. (2020). Tara Pacific expedition’s atmospheric measurements of marine aerosols across the Atlantic and Pacific Oceans: Overview and preliminary results. Bulletin of the American Meteorological Society101(5), 536–554. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0224.1

Детально про принципи цитування авторів за APA-7 див. у цій статті.

Місце видання (для книг тощо)

APA-6: вимагає зазначення місця видання перед назвою видавництва:

Городенська, К. (2014). Українське слово у вимірах сьогодення. Київ: КММ.

APA-7: місця видання в посиланні не наводять:

Городенська, К. (2014). Українське слово у вимірах сьогодення. КММ.

Зазначення номера випуску журналу

APA-6: номер випуску журналу зазначають тоді, коли кожен випуск має окрему нумерацію:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100, 235–256. doi:10.1175/BAMS-D-18-0037.1

APA-7: номер випуску зазначають завжди:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100(2), 235–256. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0037.1

Формат DOI

APA-6: ідентифікатор DOI наводять у форматі «doi:xxxxx», зазначаючи лише літерно-числове значення ідентифікатора:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100, 235–256. doi:10.1175/BAMS-D-18-0037.1

APA-7: DOI наводять у форматі гіперпосилання – як і URL: у форматі «https://doi.org/xxxxx»:

Mass, C. F., & Ovens, D. (2019). The Northern California wildfires of 8–9 October 2017: The role of a major downslope wind event. Bulletin of the American Meteorological Society100(2), 235–256. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-18-0037.1

Зазначення URL-адрес

APA-6: перед URL-адресою наводять фразу «Взято з» («Retrieved from»):

Мартинчук, С. (2020, 30 грудня). Як захистити дані в умовах віддаленої зайнятості. Взято з https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/30/669665/

APA-7: перед URL-адресою не наводять додаткового тексту:

Мартинчук, С. (2020, 30 грудня). Як захистити дані в умовах віддаленої зайнятості. Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/30/669665/

Зазначення назви сайту в посиланні на онлайн-джерело

APA-6: назви сайту не наводять (відповідно, назва сторінки не виділяється курсивом):

Мартинчук, С. (2020, 30 грудня). Як захистити дані в умовах віддаленої зайнятості. Взято з https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/30/669665/

APA-7: назву сайту наводять, а назву сторінки виділяють курсивом:

Мартинчук, С. (2020, 30 грудня). Як захистити дані в умовах віддаленої зайнятості. Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/columns/2020/12/30/669665/

Автор, що водночас виконує роль видавництва

APA-6: якщо автор джерела є водночас видавництвом, замість елемента видавництва в посиланні зазначають: «Автор» («Author»):

American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4th ed.). Washington, DC: Author.

APA-7: елемент видавництва в посиланні випускають:

American Psychological Association. (1994). Publication manual of the American Psychological Association (4th ed.).

Діапазон сторінок у газетах

APA-6: перед діапазоном сторінок наводять позначку «с.» («p. / pp.»):

Лесюк, М. (2018, 16 листопада). Мовний світ письменника Ярослава Ткачівського. Українська літературна газета, (23), с. 16–17.

APA-7: перед діапазоном сторінок жодних позначок не ставлять:

Лесюк, М. (2018, 16 листопада). Мовний світ письменника Ярослава Ткачівського. Українська літературна газета, (23), 16–17.

Дужки в посиланнях на дисертації / автореферати

APA-6: у посилання на опубліковану дисертацію або автореферат дисертації інформацію про тип роботи та університет наводять у круглих дужках:

Аблєєва, І. Ю. (2022). Науково-теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій (Дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет). Взято з https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90347

APA-7: відповідну інформацію наводять у квадратних дужках:

Аблєєва, І. Ю. (2022). Науково-теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій [Дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет]. eSSUIR. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90347

Зазначення інституційного репозиторію для дисертацій / авторефератів

APA-6: якщо доступ до дисертації або автореферату одержано в інституційному онлайн-репозиторії, назву такого репозиторію (бази даних) у посиланні не зазначають:

Аблєєва, І. Ю. (2022). Науково-теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій (Дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет). Взято з https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90347

APA-7: назву інституційного репозиторію зазначають у посиланні:

Аблєєва, І. Ю. (2022). Науково-теоретичні основи системного підходу до підвищення рівня екологічної безпеки нафтовидобувних територій [Дис. д-ра техн. наук, Сумський державний університет]. eSSUIR. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/90347

Внутрішньотекстові посилання

Кількість авторів у посиланні для джерел з трьома авторами або більше

APA-6: якщо джерело має від 3 до 5 авторів, у першій цитаті зазначають всіх авторів, а в наступних – першого автора, додаючи «та ін.» («et al.»); якщо джерело має 6 авторів або більше, в усіх цитатах зазначають тільки першого автора, додаючи «та ін.» («et al.»):

3–5 авторів:

(Жовтобрюх, Волох, Самійленко & Слинько, 1979)

(Жовтобрюх та ін., 1979)

6 або більше авторів:

(Майданник та ін., 2012)

APA-7: у внутрішньотекстових посиланнях на джерела з 3 авторами або більше зазначають тільки першого автора, додаючи «та ін.» («et al.»):

(Жовтобрюх та ін., 1979)

(Майданник та ін., 2012)

Детально про принципи наведення прізвищ авторів у внутрішньотекстових посиланнях за APA (7th ed.) дивіться в нашій статті.

Автоматичне оформлення посилань за APA-7

Онлайн-сервіс «Grafiati» дозволяє оформлювати списки використаних джерел та внутрішньотекстові посилання за сьомим – найновішим – виданням підручника стилю APA, враховуючи найдрібніші нюанси: від сортування посилань у списку використаних джерел до зазначення потрібної для розрізнення кількості авторів і додаткового наведення ініціалів у внутрішньотекстових посиланнях у випадках, передбачених стандартом. Скористайтеся нашим сервісом, щоб змінімізувати власні часові витрати та досягнути якнайвищої точності посилань.

Докладніше про інші стилі: