Архівний документ: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Більшість рекомендацій, розроблених для Гарвардського стилю цитування, не містять чітких приписів щодо роботи з архівними документами. На базі аналізу стандартів Шеффілдського університету та інших установ, а також загальних практик в інших стилях цитування, сервіс «Grafiati» пропонує такий шаблон для оформлення бібліографічного посилання на архівний документ за «Гарвардом»:

Автор(и), (рік). Назва документа. Фонд / Колекція, Реквізити розташування документа. Місто: Назва архіву.

У реквізитах розташування документа слід зазначати ідентифікаційні дані, які дозволять читачеві віднайти цитований документ в архіві, наприклад: номер або шифр справи, номер опису, номер картона, аркуша тощо.

Зверніть увагу: Якщо документ не має зазначеної на ньому назви, замість неї слід наводити описову назву в квадратних дужках і без виділення курсивом (див. приклади нижче).

Якщо ви посилаєтеся на архівний документ, доступний онлайн, у запропонований шаблон слід додати відповідні реквізити онлайн-документа:

Автор(и), (рік). Назва документа [онлайн]. Фонд / Колекція, Реквізити розташування документа. Місто: Назва архіву. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

Приклади у списку використаних джерел

Кобилянська, О., (1918). [Лист до Микити Шаповала]. Ф. 3563, оп. 1, спр. 169, арк. 1а-2. Київ: Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

Mann Borgese, E., (1959). Only the pyre. Elisabeth Mann Borgese fonds, MS-2-744, box 129, folder 1. Halifax, Nova Scotia: Dalhousie University Archives.

Докладніше про інші стилі: