Стандарт: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на стандарт у списку використаної літератури, згідно з вимогами стилю APA (7th ed.), оформлюють, зазначаючи такі дані: назва установи, що розробила стандарт, назва стандарту, код і номер стандарту, видавництво (або установа, що видала стандарт). Якщо доступ до стандарту здійснено онлайн, зазначають також відповідний URL.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Організація, що розробила стандарт. (Рік). Назва стандарту (Код і номер стандарту). Видавництво (організація, що видала стандарт). URL

Зверніть увагу: якщо назва організації, що розробила стандарт, та назва видавництва збігаються, в бібліографічному записі назви видавництва не наводять.

Приклади оформлення

НВФ «Інпроект». (2013). Настанова щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва (ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013). Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

International Organization for Standardization. (2013). Information technology — Security techniques — Information security management systems — Requirements (ISO/IEC Standard No. 27001:2013).

Докладніше про інші стилі: