Матеріали конференцій (тези): як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Зважаючи на те, що тези доповіді, опубліковані в збірнику матеріалів конференції, є частиною цілого видання, шаблон посилання на таку публікацію дуже подібний до схеми посилання на частину (розділ) книги. Відмінність полягає в тому, що для тез доповідей конференції додатково зазначають місто та країну, а також дату проведення конференції. Також за назву збірника часто слугує назва самої конференції.

Шаблон бібліографічного посилання:

Автор(и), “Назва доповіді”, у Назва збірника, Редактор(и), Ред. Місто конференції, Країна конференції, дата конференції. Місто видання, Країна видання: Видавництво, рік, с. сторінки.

Зверніть увагу: Назву збірника конференції слід наводити в скороченій формі.

Про особливості зазначення імен авторів та редакторів за IEEE див. в цій статті.

Про принципи наведення реквізитів онлайн-джерела читайте тут.

Щодо елемента Країна видання див. детально тут.

Приклади в списку використаних джерел

С. В. Тарасов, “Зарубіжний досвід правового забезпечення тотальної (комплексної) оборони”, у Наука права нац. безпеки і військ. права в умовах реформування системи освіти і науки України, Київ, Україна, 25 трав. 2021. Київ, Україна: Військ. ін-т КНУ ім. Тараса Шевченка, 2021, с. 63–66. Дата звернення: 5 груд. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://mil.univ.kiev.ua/files/309_2086403079.pdf

І. С. Лащ, Б. В. Захарченко та В. С. Старова, “Комплекси паладію з 2-(3-метил)-5-піридил-1,2,4-тріазолом як альтернатива цис-платину у протипухлинній терапії”, у Сучасні проблеми хімії, Київ, Україна, 17–19 трав. 2017. Київ, Україна: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017, с. 20.

Докладніше про інші стилі: