Книга: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на книгу в переліку використаних джерел за форматом APA-7 (стиль цитування Американської психологічної асоціації, сьоме видання), у бібліографічному записі наводять такі реквізити: дані автора (авторів), рік видання, назва книги, назва видавництва.

Якщо книга має редакторів, перекладачів або інших відповідальних осіб, їхні дані наводять відповідно до встановлених правил.

Якщо книга, з якої беруть інформацію, – це перевидання раніше виданого матеріалу, в позатекстовому посиланні слід також наводити номер видання.

Не наводять у бібліографічному посиланні таких параметрів:

  • кількість сторінок;
  • місто видання;
  • номер ISBN.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Принципи оформлення посилань залежно від кількості авторів, редакторів і перекладачів у дивіться в цій статті.

Книга з автором (авторами)

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги. Видавництво.

Приклади оформлення:

Кормишкін, Ю. А. (2018). Бізнес-інфраструктура аграрного підприємництва. МНАУ.

Врублевська, О. О., Катеруша, Г. П., & Гончарова, Л. Д. (2013). Кліматологія. Екологія.

Книга з автором (авторами) і редактором (якщо редактора зазначено на палітурці)

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані редактора, Ред.). Видавництво.

Приклади оформлення:

Shakespeare, W. (2007). Complete works (J. Bate & E. Rasmussen, Eds.). Modern Library.

Книга без зазначення автора (з редактором)

Базовий шаблон оформлення:

Дані редактора (редакторів) (Ред.). (Рік). Назва книги. Видавництво.

Приклади оформлення:

Роговий, Ю. А. (Ред.). (2014). Українознавство. Проспект-К.

Перекладена книга

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Дані перекладача, Пер.). Видавництво. (Оригінал опубліковано рік опублікування оригіналу р.)

Приклади оформлення:

Мандзоні, А. (2009). Заручені (П. Соколовський, Пер.). Фоліо. (Оригінал опубліковано 1823 р.)

Перевидання книги

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (номер видання). Видавництво.

Приклади оформлення:

Лукашевич, В. М. (2007). Глобалістика (2-ге вид.). Новий Світ-2000.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Якщо том не має окремої назви, слід використовувати такий базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги (Т. номер тому). Видавництво.

Приклади оформлення:

Комарницька, Т. К., & Комісаров, К. Ю. (2012). Сучасна японська літературна мова (Т. 2). Видавничий дім Дмитра Бураго.

Якщо том, на який потрібно послатися, маю окрему власну назву, використовуйте такий шаблон:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва книги: Т. номер тому. Назва тому. Видавництво.

Приклади оформлення:

Войтович, Л., & Овсінський, Ю. (2017). Історія війн і військового мистецтва: Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа — початок XVI ст.). Фоліо.

Частина (розділ) книги

Щодо оформлення бібліографічного посилання на частину (розділ) книги див. детально в цій статті.

Докладніше про інші стилі: