Закон (акт): як оформлювати посилання за «Чикаго – виноски й бібліографія» (17th ed.)?

Оформте джерело за Chicago 17 та 16 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Процитувати закон чи інший нормативний акт за «Чикаго» – непросте завдання, оскільки сам стандарт не містить загальних рекомендацій для всіх можливих випадків. Для американських законів стиль радить послуговуватися посібниками «The Bluebook: A Uniform System of Citation» або «ALWD Guide to Legal Citation», проте такий підхід не є універсальним для всіх країн.

Керуючись рекомендаціями університетів та бібліотек різних країн, ми виокремили такі загальні схеми посилання на закони:

Бібліографічне посилання:

Країна. Установа, що ухвалила закон. Назва акта. Тип акта номер акта. Ухвалено дата ухвалення. URL.

Повна виноска:

Країна, Установа, що ухвалила закон, Назва акта, Тип акта номер акта, ухвалено дата ухвалення, номер статті / пункту / тощо, URL.

Коротка виноска:

Назва акта, номер статті.

Зверніть увагу: згідно із «Чикаго», основною формою посилань на закони є виноски, а бібліографічні посилання для цього використовуються рідко або не використовуються взагалі. На сайті «Grafiati» ми автоматично створюємо посилання усіх типів, а потрібні обирає для себе користувач.

Приклади у списку використаних джерел

Україна. Верховна Рада України. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України 280/97-ВР. Ухвалено 21 травня 1997. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

Приклади виносок

1. Україна, Верховна Рада України, Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України 280/97-ВР, ухвалено 21 травня 1997, ст. 43, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text.

2. Про місцеве самоврядування, ст. 44.

Докладніше про інші стилі: