We are proudly a Ukrainian website. Our country was attacked by Russian Armed Forces on Feb. 24, 2022.
You can support the Ukrainian Army by following the link: https://u24.gov.ua/. Even the smallest donation is hugely appreciated!

Стаття в журналі: як оформлювати посилання за APA (7th ed.)?

Оформте джерело за APA 7 та 6 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Статті, опубліковані в наукових журналах, належать до публікацій з високим рівнем академічної вірогідності, тому їх часто використовують як джерела інформації для написання наукових праць, дипломних робіт, дисертацій, рефератів тощо.

Щоб оформити посилання на статтю в журналі у списку використаної літературі відповідно до вимог стандарту Американського психологічної асоціації (APA) сьомого видання (APA-7, APA 7th ed.), у бібліографічному описі слід наводити такі дані: прізвище та ініціали авторів статті, назва статті, назва журналу, номер тому та номер випуску (за наявності), сторінки, на яких розміщено статтю.

Якщо статтю, на яку ви посилаєтеся, опубліковано онлайн, слід також наводити відповідну адресу DOI або, у разі її відсутності, адресу URL, за якою можна переглянути відповідний матеріал. Якщо номер DOI наведено в друкованій версії статті, його також слід зазначати в посиланні.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Дані автора (авторів). (Рік). Назва статті. Назва журналу, номер тому(номер випуску), сторінки. DOI або URL

Зверніть увагу: номер тому й номер випуску наводять без пропуску між ними.

Щодо принципів зазначення авторів у бібліографічних посиланнях за APA див. в цій статті.

Приклади оформлення

Повх, В. Л., Черешнюк, І. Л., Ходаківський, О. А., & Ходаківський, М. А. (2016). Аналіз впливу деяких модуляторів активності NMDA-рецепторів: мемантину, амантадину або магнію сульфату та адемолу на коливання внутрішньоочного тиску в нормі, за умов гострої модельної офтальмогіпертензії та конзузійної травми зорового аналізатора. Вісник Вінницького національного медичного університету, 20(2), 352–357.

Харченко, С. В. (2019). Мовне оформлення реєстрів зелених насаджень (цінних рослин) парків і скверів як різновиду довідкових видань. Міжнародний філологічний часопис, 10(3), 52–60. https://doi.org/10.31548/philolog2019.03.052

Стародубцев, А. А., & Стебелєв, А. М. (2019). Теоретико-правовий аналіз етичних засад адвокатської діяльності. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», (28), 90–96. https://doi.org/10.26565/2075-1834-2019-28-11

Докладніше про інші стилі: