Препринт: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Препринт – це публікація, здебільшого наукового характеру, за допомогою якої автор прагне ознайомити певне коло читачів зі своїми досягненнями або ідеями. Поява препринта передує появі подальшої повноцінної публікації (статті в рецензованому журналі або книги).

У разі, якщо вам потрібно послатися на препринт статті, яка ще не була опублікована в рецензованому журналі й нині розміщена на спеціалізованому сервері препринтів, за Гарвардським стилем цитування, ви можете послуговуватися таким шаблоном:

Автор(и), (рік). Назва [онлайн]. [Препринт]. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Якщо препринт не має DOI і доступний за стандартною URL-адресою, наводьте відповідний елемент посилання так:

Режим доступу: URL

Детально про те, як наводити DOI / URL, дивіться в цій статті.

Якщо ж потрібно оформити посилання в списку літератури на препринт книги, що підлягає публікації у видавництві, ви можете використати такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва. Місто: Видавництво. [Препринт].

Якщо доступ до препринта книги одержано онлайн, додайте відповідні елементи опису онлайн-джерела з першого шаблону.

Про те, як наводити імена авторів у бібліографічному посиланні за «Гарвардом», див. в цій статті.

Приклади у списку використаних джерел

Препринт статті

Lopez, A. F. and Muñoz, R., (2021). On the classification of non-big Ulrich vector bundles on surfaces and threefolds [online]. [Preprint]. [Viewed 13 January 2021]. Available from: https://arxiv.org/abs/2101.04207

Препринт книги

Сорокін, С. В., (2018). Практична граматика турецької мови. Частина перша. Київ: Видавничий центр КНЛУ. [Препринт].

Докладніше про інші стилі: