Дисертація: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на дисертацію в списку використаних джерел за вимогами ВАК (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006), слід зазначати такі реквізити роботи: дані автора, назва дисертації, науковий ступінь, на який подають дисертацію, галузь наук і спеціальність, місто й рік захисту, кількість сторінок дисертації.

Науковий ступінь і галузь наук у бібліографічному описі зазначають скорочено. Усі скорочення наводять згідно зі встановленими стандартами України правилами скорочення.

Зверніть увагу: назви університету (установи) у бібліографічному записі не наводять.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали автора. Назва дисертації : дис. … науковий ступінь галузь наук : спеціальність / Дані автора. — Місто, рік. — Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Овчаренко О. В. Оптимізація результатів оперативних втручань на грудній залозі з урахуванням прогнозування та корекції післяопераційної лімфореї : дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Овчаренко Олена Володимирівна. — Харків, 2019. — 160 с.

Радковець Н. Я. Еволюція осадових товщ південно-західного схилу Східноєвропейської платформи впродовж пізнього протерозою-фанерозою у зв'язку з їх потенційною нафтогазоносністю : дис. … д-ра геол. наук : 04.00.17 / Радковець Наталія Ярославівна. — Київ, 2019. — 361 с.

Докладніше про інші стилі: