Закон (акт): як оформлювати посилання за ДСТУ 8302:2015?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Відповідно до ДСТУ 8302:2015, для оформлення посилання на закон або нормативний акт у списку використаних джерел потрібно навести ідентифікаційні дані самого закону або акта, зокрема його назву, тип, номер, дату ухвалення, а також дату останньої зміни, та дані відповідного джерела, у якому такий закон або акт опубліковано.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Назва акта : Тип акта від дата акта № номер акта : станом на дата зміни акта. Дані відповідного джерела.

Приклади оформлення

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII : станом на 18 берез. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 07.06.2020).

Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею : Постанова Каб. Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF (дата звернення: 07.06.2020).

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою підвищення спроможності системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) : Закон України № 587-IX від 07.05.2020 р. Відомості Верховної Ради України. 2020. 29 трав. С. 19.

Докладніше про інші стилі: