Архівний документ: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Щоб оформити посилання на архівний документ у списку літератури за вимогами ДСТУ 7.1:2006 (ВАК), в описі потрібно наводити такі елементи: назва архівного документа або матеріалу, скорочене та повне найменування архіву, а також реквізити розташування відповідного документа (номери фонду, опису, справи, аркушів тощо).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Базовий шаблон оформлення:

Назва документа // Скорочене найменування архіву (Повне найменування архіву). — Реквізити розташування документа.

Кожен із реквізитів розташування документа розділяють знаком «крапка й тире» («. —»).

Приклади оформлення

ІІ Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р. // ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). — Ф. 1115. — Оп. 1. — Спр. 5. — Арк. 10—11. — Оригінал. Машинопис.

[Довідка начальника штабу спецгрупи НКВС УРСР Князєва, направлена до відділу пропаганди і агітації ЦК КП(б)У, про участь винищувальних батальйонів у обороні м. Києва]. 9 серпня 1941 р. // ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об-нь України). — Ф. 62. — Оп. 8. — Спр. 4. — Арк. 128.

Докладніше про інші стилі: