Книга: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Бібліографічне посилання на книгу за Гарвардським стилем цитування у загальному випадку містить такі елементи: дані автора (авторів), рік видання, назва книги, номер видання (крім першого), місце видання та назва видавця. Також, за наявності, зазначають дані редакторів, перекладачів та інших відповідальних осіб.

Якщо доступ до книги одержано онлайн, у посиланні також наводять DOI або URL, за яким доступна публікація, та дату звернення.

Інформації про кількість сторінок і номер ISBN не наводять.

Як оформлювати в списку використаних джерел

Щодо принципів наведення в посиланнях імен авторів, редакторів, перекладачів та інших відповідальних осіб див. детально в цій статті.

Книга з автором (авторами)

Якщо потрібно оформити посилання на друковану книгу, використовують такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва. Номер видання. Місто: Видавництво.

Для книги, доступ до якої одержано онлайн, слід застосовувати такий шаблон:

Автор(и), (рік). Назва [онлайн]. Номер видання. Місто: Видавництво. [Дата звернення дата]. Режим доступу: doi: DOI

Якщо книга не має DOI і доступна за стандартною URL-адресою, відповідний елемент посилання наводять так:

Режим доступу: URL

Про принципи та особливості зазначення URL і DOI для онлайн-джерел за «Гарвардом» див. в цій статті.

Приклади в списку використаних джерел:

Матіос, М., (2011). Солодка Даруся. 7-ме вид. Львів: ЛА «ПІРАМІДА».

Климишин, І. А., Гарбузов, Г. О., Мурніков, Б. О. та Кабанова, Т. І., (2012). Астрономія. Одеса: Астропринт.

Іщенко, О. С., (2012). Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення [онлайн]. Київ: Інститут української мови НАН України. [Дата звернення 11 січня 2021]. Режим доступу: https://phonetica.files.wordpress.com/2015/02/ishchenko-holosni-zvuky-zalezhno-vid-tempu-movlennya.pdf

Книга з автором і редактором

Шаблон оформлення:

Автор(и), (рік). Назва. Редактор(и) / За редакцією тощо Редактор(и). Номер видання. Місто: Видавництво.

Приклад у списку використаних джерел:

Вихованець, І. та Городенська, К., (2004). Теоретична морфологія української мови. За редакцією Івана Вихованця. Київ: Університетське видавництво «Пульсари».

Книга без зазначення автора (з редактором, укладачем тощо)

Шаблон оформлення:

Редактор(и), ред., (рік). Назва. Номер видання. Місто: Видавництво.

Приклад у списку використаних джерел:

Білецький, В. С., Омельченко, В. Г. та Горванко, Г. Д., уклад., (2016). Мінералогічний словник. Маріуполь: Східний видавничий дім.

Перекладена книга

Шаблон оформлення:

Автор(и), (рік). Назва. Переклад з мова оригіналу Перекладач(і). Номер видання. Місто: Видавництво.

Приклад у списку використаних джерел:

Воннеґут, К., (2018). Буфонада, або Більше не самотні. Переклад з англійської Тетяни Некряч. Івано-Франківськ: Вавилонська бібліотека.

Окремий том (частина багатотомного видання)

Шаблон оформлення:

Автор(и), (рік). Назва книги. Місто: Видавництво. Т. номер тому Назва тому.

Якщо том не має окремої назви, відповідний елемент з посилання випускають.

Приклад у списку використаних джерел:

Мірошниченко, М., упоряд., (2006). Антологія азербайджанської поезії. Київ: Етнос. Т. 2 20 – початок 21 ст.

Частина (розділ) книги

Щодо принципів оформлення бібліографічного посилання на частину або розділ книги в списку використаних джерел див. докладно в цій статті.

Докладніше про інші стилі: