Як форматувати сторінку зі списком використаних джерел за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Сортування джерел у списку літератури

У різних варіаціях Гарвардського стилю можуть існувати різні підходи до сортування списку використаної літератури. Відповідно до рекомендацій Шеффілдського університету, які покладено в основу стилю «Гарвард» на сайті «Grafiati», визначати порядок наведення бібліографічних посилань у списку літератури слід за такими критеріями:

  • Посилання сортують за алфавітом за прізвищем першого автора.
  • Джерело з одним автором розміщують перед джерелом з кількома авторами, якщо перший автор у них збігається.
  • Якщо в списку використаних джерел наведено кілька праць одного автора, їх сортують за хронологією.
  • Якщо кілька праць одного автора видано протягом того самого року, до значення року додають малу латинську літеру від «a» до «z».

Приклад оформлення списку літератури за «Гарвардом»:

Сіромський, Р., (2016). Позиція Канади щодо порушення прав людини в УРСР на Бєлґрадській конференції країн-учасниць НБСЕ 1977–1978 рр. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету [онлайн]. (17), 341–349. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/snote/article/view/789/793

Сіромський, Р. та Сіромська, Г., (2017). Операція з ліквідації боївки Володимира Табаки-“Багряного” на Заставському передмісті Городка у лютому 1949 року. Вісник Львівського університету. Серія історична [онлайн]. (53), 436–445. [Дата звернення 13 січня 2021]. Режим доступу: doi: 10.30970/his.2017.53.9809

Тинченко, Я., (2014a). Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень-грудень 1918 року. Художник Богдан Піргач. Київ: Темпора.

Тинченко, Я., (2014b). Під зіркою Давида. Єврейські національні формування в Україні у 1917–1920 роках. Художник Богдан Піргач. Київ: Темпора.

Тинченко, Я., (2017). Лицарі Зимових походів. 1919–1922 рр. Київ: Темпора.

За допомогою сервісу «Grafiati» ви можете автоматично відсортувати бібліографію за вимогами Гарвардського стилю з урахуванням описаних правил а також інших нюансів. Для цього оберіть тип сортування «За вимогами стандарту» з головного меню – і ми про все подбаємо автоматично.

Оформлення сторінки бібліографії

Оскільки не існує єдиних правил Гарвардського стилю цитування, не існує й визначених вимог щодо використання конкретних шрифтів, інтервалів, відступів, полів і т. ін. Тому для того, щоб правильно встановити оформлення сторінки бібліографії, вам слід ознайомитися з інструкціями конкретного журналу або університету та дотримуватися їх або зв'язатися з вашим науковим керівником або викладачем.

Докладніше про інші стилі: