Автореферат: як оформлювати посилання за стилем «Гарвард»?

Оформте джерело за Harvard швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Існує загальна практика оформлення бібліографічних посилань на дисертації за Гарвардським стилем цитування. Зважаючи на специфіку автореферату дисертації як типу джерела, оформити посилання на нього за «Гарвардом» можна за допомогою базового шаблону дисертації, доповненого позначкою «автореф.» перед типом роботи:

Автор, (рік). Назва. Автореф. тип роботи, Університет.

Посилання на автореферат дисертації, доступ до якого одержано онлайн, слід оформлювати за таким шаблоном:

Автор, (рік). Назва. Автореф. тип роботи, Університет. [Дата звернення дата]. Режим доступу: URL

Про особливості зазначення відповідних елементів у наведених шаблонах читайте у статті про оформлення посилання на дисертацію за Гарвардським стилем.

Приклади у списку використаних джерел

Линдіна, Ю. М., (2020). Морфологічні особливості кісткового мозку за умов впливу солей важких металів. Автореф. дис. канд. мед. наук, Сумський державний університет. [Дата звернення 12 січня 2021]. Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75543

Чумак, В. О., (1995). Агроценотичне обгрунтування системи захисту ефіроолійних культур від шкідників на півдні України. Автореф. дис. д-ра с.-г. наук, Національний аграрний університет.

Докладніше про інші стилі: