Автореферат: як оформлювати посилання за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК)?

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Правила оформлення бібліографічного посилання на автореферат дисертації в списку літератури схожі на правила оформлення посилання на дисертацію. Щоб оформити посилання на автореферат у списку використаних джерел за ДСТУ 7.1:2006 (ВАК), слід зазначати такі реквізити роботи: дані автора, назва дисертації, науковий ступінь, галузь наук, спеціальність, установа (університет), місто й рік захисту, кількість сторінок автореферату.

Науковий ступінь і галузь наук у слід наводити скорочено відповідно до нормативно встановлених державними стандартами України правил скорочення.

Зверніть увагу: на відміну від дисертації, у бібліографічному записі для автореферату за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 слід також наводити назву відповідного університету (установи).

Як оформлювати в списку використаних джерел

Шаблон оформлення:

Прізвище Ініціали автора. Назва дисертації : автореф. дис. … науковий ступінь галузь наук : спеціальність / Дані автора ; Університет (установа). — Місто, рік. — Кількість сторінок.

Приклади оформлення

Тютюнник М. І. Паралельні алгоритми комплексного оцінювання стану та якості функціонування складних систем : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.03 / Тютюнник Марія Ізидорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2020. — 21 с.

Уніят Л. М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку агропромислового бізнесу в умовах конкурентного середовища : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Уніят Людмила Миколаївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. — Тернопіль, 2020. — 40 с.

Докладніше про інші стилі: