Частина книги: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Посилання на частину (розділ) книги за вимогами IEEE, крім реквізитів самого видання, повинно також містити дані про цитовану частину: її авторів та діапазон сторінок у виданні, на якому вона розташована. Решта правил ідентичні до відповідних інструкцій щодо оформлення посилання на книгу.

Шаблон бібліографічного посилання на частину книги:

Автор(и), “Назва частини”, у Назва книги, Редактор(и), Ред. Місто, Країна: Видавництво, рік, с. сторінки.

Якщо доступ до книги одержано онлайн, до посилання також додають реквізити онлайн-джерела.

Про принципи наведення імен авторів у посиланні див. тут.

Про правила оформлення бібліографічного посилання на книгу за IEEE див. в цій статті.

Приклади в списку використаних джерел

І. П. Пузанова, “Питання поводження з фармацевтичними відходами”, у Сучасні аспекти фармацевтичної практики в Україні, Б. П. Громовик, Ред. Львів, Україна: Ліга-Прес, 2014, с. 86–90.

О. Г. Кірічок, О. В. Шевченко та В. П. Антонюк, “Теоретичні основи побудови та реалізації фінансової стратегії автотранспортного підприємства”, у Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів національного господарства, Л. М. Савчук та А. В. Череп, Ред. Дніпро, Україна: Журфонд, 2019, с. 391–411. Дата звернення: 11 січ. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/Статті/Монограф%20Теор_я%20%20та%20методол%20формув%20_ннов-_нвест%20стратег.%202019%20.pdf

Докладніше про інші стилі: