Приклади оформлення посилань за MLA (8th ed.) у списку використаних джерел

Оформте джерело за MLA 8 та 9 швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Автоматичне оформлення посилань за MLA (8th ed.) онлайн

Створення бібліографічних записів за певним стилем часто вимагає вивчення спеціальних правил та детального аналізу десятків прикладів, на що витрачаються численні години особистого часу. Cервіс "Grafiati" дозволяє уникнути зайвої роботи: ви можете ввести інформацію про джерело у спеціальні поля або скористатися пошуком — і програма самостійно згенерує посилання для вашого списку джерел за потрібним стандартом. 

Ми працюємо як з українськими, так і з міжнародними стилями цитування: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), ДСТУ 8302:2015, APA (7th ed.), MLA (8th ed.) та ін.

Щоб оформити список літератури за стилем MLA онлайн, на головній сторінці сайту додайте до бібліографії потрібні Вам джерела та оберіть стиль MLA (8th ed.) у меню вгорі сторінки. "Grafiati" сконвертує ваші використані джерела у будь-який стиль всього за один клік!

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з MLA (8th ed.)

Нижче наведені приклади оформлення різних типів джерел у списку літератури за стилем MLA (8th ed.).

Книга

Книга з одним автором

Нечуй-Левицький, Ів. Баба Параска та баба Палажка. Харків, 1935.

Дереш, Любко. Архе: Монолог, який усе ще триває. Кальварія, 2005.

Винниченко, Володимир. Сонячна машина. Сакцент Плюс, 2005.

Книга з двома авторами

Вирган, І. О., та М. М. Пилинська. Російсько-український словник сталих виразів. Прапор, 2000.

Березін, Л., та С. Кошель. Теоретична механіка. Центр навчальної літератури, 2019.

Гісем, О. В., та О. О. Мартинюк. Всесвітня історія від найдавніших часів до початку XX ст. Навчальна книга — Богдан, 2006.

Книга з трьома й більше авторами

Шашкевич, Маркіян, та ін. Твори. Дніпро, 1982.

Орлов, В. О., та ін. Водопостачання промислових підприємств. Знання, 2014.

Калібабчук, В. О., та ін. Медична хімія. Редактор В. О. Калібабчук, 4-те вид., Медицина, 2019.

Книга без автора (з редактором тощо)

Мороз, А. М., редактор. Банківська енциклопедія. Ельтон, 1993.

Слово о полку Ігоревім. Перекладачі Л. Махновець та В. Свідзинський, Веселка, 2008.

Угорські народні казки. Київ, Державне видавництво художньої літератури, 1956.

Книга – частина (том) багатотомного видання

Білецький, В. С., та ін. Мала гірнича енциклопедія. Редактор В. С. Білецький, т. 1, Донбас, 2004.

Яворницький, Д. І. Історія запорізьких козаків. Перекладач І. Сварник, т. 3, Світ, 1992.

Мартін, Джордж Р. Р. Буря мечів. КМ-БУКС, 2020.

Частина книги (розділ тощо)

Азімов, Айзек. "Фах". Кінець вічності, редактор М. В. Тупайло, перекладач А. Минко, Дніпро, 1990, с. 460-516.

Юнґ, Карл-Ґустав. "Психологія і поезія". Антологія світової літературно-критичної думки XX ст., редактор М. Зубрицька, перекладач І. Герасим, Літопис, 1996, с. 91-108.

Dickson, David, and Owen Hargie. "Questioning". The Handbook of Communication Skills, edited by Owen Hargie, 3rd ed., Routledge, 2006, pp. 121-47, books.google.com.ua/books?id=azlL5W4EJrwC&printsec=frontcover&hl=uk#v=onepage&q&f=false. Accessed 15 June 2020.

Стаття (публікація) в періодичному виданні

Стаття в журналі

Бандура, В. С. "Адаптація тексту при перекладі навчальної літератури італійської мови українською". Проблеми семантики слова, речення та тексту, вип. 38/1, 2017, с. 11-15.

Приймак, Д. М. "Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві". Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка, серія "Філологічні науки", № 11, 2019, с. 118-24, journals.uran.ua/index.php/2312-6353/article/viewFile/175430/175331. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Калініна, І. Г. "Динаміка змінення концентрацій жирних кислот в бджолиному обніжжі протягом пилконосного сезону". Вісник аграрної науки Причорномор'я, вип. 2 (89), ч. 1, 2016, с. 109-20.

Шутенко, О. В. "Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах". Юридична Україна, № 12, 2019, с. 17-23, doi:10.37749/2308-9636-2019-12(204)-2.

Стаття в газеті

Сліпушко, О. "201-ша річниця Тараса Шевченка у Шевченківському університеті: літопис подій". Українська літературна газета, № 7, 10 квіт. 2015, с. 5.

Кравченко, В. "Перемога права над силою: Суд у Гаазі підтримав Україну в позові проти Росії". Дзеркало тижня, № 43/44, 16–22 листоп. 2019, с. 2.

Пономарів, О. "Український правопис: Ілюзії і дійсність". Слово Просвіти, № 35, 30 серп. – 5 верес. 2018, с. 3.

Сайт

"«Спасибі» чи «дякую»?" Kyiv Dictionary, 11 лют. 2020, www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk2/spasybi-diakuiu. Останній перегляд 15 черв. 2020.

"Георгій Гонгадзе. Сьогодні йому 50". Українська правда, 21 трав. 2019, www.pravda.com.ua/articles/2019/05/21/7215663. Останній перегляд 15 черв. 2020.

"Законодавство України". Верховна Рада України, zakon.rada.gov.ua/laws. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Відео (онлайн)

"Асканія-Нова: Перший степовий заповідник · Ukraїner". YouTube, завантажено: Ukraїner, 4 груд. 2017, www.youtube.com/watch?v=_8vsVBdtVIE. Останній перегляд 22 черв. 2021.

"From Empty Nest to First Egg in Less Than 8 Minutes! - BlueTit Nest Box Live Camera Highlights 2021". YouTube, завантажено: Live Nest Box Camera 2021 - Loughborough, UK, 7 черв. 2021, www.youtube.com/watch?v=7EPJEg6R3SM. Останній перегляд 22 черв. 2021.

Дисертація

Ковальчук, Юлія Андріївна. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття. 2017. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, дис. канд. філол. наук.

Карпенко, Ольга Василівна. Зв'язок між якісними властивостями розв'язків диференціальних та відповідних їм різницевих рівнянь. 2013. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, дис. канд. фіз.-мат. наук.

Козак, Олена Міланівна. Природні біотопи басейну р. Латориця: Класифікація, порівняльний аналіз та оцінка змін. 2015. Національний університет "Києво-Могилянська академія", дис. канд. біол. наук. Електронний архів Національного університету "Києво-Могилянська академія", ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/8537. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Автореферат дисертації

Головко, Володимир Вікторович. Адміністративно-правове забезпечення реалізації громадянами України права на участь в управлінні державними справами. 2018. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, автореф. дис. канд. юрид. наук.

Шевченко, Сергій Миколайович. Біоекологічні та фітомеліоративні властивості карагани деревовидної (Caragana arborescens Lam.) і перспективи її використання в умовах Центрального Поділля. 2008. Національний лісотехнічний університет України, автореф. дис. канд. с.-г. наук. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=REF&P21DBN=REF&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P03=ZP=&2_S21STR=0000219761. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Моренець, Володимир Ігорович. Ігрові задачі з нечіткою множиною агентів. 2018. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, автореф. дис. канд. фіз.-мат. наук.

Матеріали конференції

Тези доповіді

Серховець, Д. І., та С. Д. Хара. "Прояви корупційних дій та боротьба з ними за часів Гетьманщини". Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти "Питання сучасної науки і права", Видавничий дім «Ельдорадо», 2020, с. 28-31, univd.edu.ua/general/publishing/konf/24_04_2020/pdf/12.pdf. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Асаулюк, Т. С., та ін. "Вплив акрилових сополімерів на гігієнічні властивості бавовняних тканин". ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Стан і перспективи розвитку хімічної, харчової та парфумерно-косметичної галузей промисловості", Херсонський національний технічний університет, 2019, с. 21-22.

М'ячин, В. Г., та О. В. М'ячина. "Проблеми банкрутства суб’єктів підприємництва в Україні та сучасні методи оцінювання фінансового стану підприємств". Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності», Національний університет «Запорізька політехніка», 2020, с. 125-26, zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2020/conf/1.1/zbirka_tez.pdf. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Закон, нормативний акт

Верховна Рада України. Про вищу освіту. № 1556-VII, 1 лип. 2014, zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Кабінет Міністрів України. Про затвердження Порядку визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності. № 237, 8 лют. 2012.

Закон, виданий окремою книгою:

Верховна Рада України. Кодекс України про адміністративні правопорушення. № 8073-X, 7 груд. 1984, Паливода А. В., 2019.

Закон, опублікований у газеті:

Верховна Рада України. Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду. № 266194-ВР, 1 груд. 1994. Голос України, 17 січ. 1995, с. 4.

Препринт

Tscheuschner, Georg, et al. "Fast Confirmation of Antibody Identity by MALDI-TOF-MS Fingerprints." Preprints, 2020, www.preprints.org/manuscript/202002.0207/v1. Accessed 15 June 2020. Preprint.

Дубленич, Ю. І. "Діяграми основного стану узагальненої моделі Блюма–Емері–Ґріффітса на нефрустрованих ґратках та на трикутній ґратці і ґратці кагоме". Iнститут фiзики конденсованих систем Національної академії наук України, 2020, www.icmp.lviv.ua/sites/default/files/preprints/pdf/2002U.pdf. Останній перегляд 15 черв. 2020. Препринт.

Патент

Національний фармацевтичний університет. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу із гіпоглікемічною дією з листя чорниці звичайної. UA 103359 U, Державна служба інтелектуальної власності України, 10 груд. 2015, uapatents.com/6-103359-sposib-oderzhannya-likuvalno-profilaktichnogo-zasobu-iz-gipoglikemichnoyu-diehyu-z-listya-chornici-zvichajjno.html. Останній перегляд 15 черв. 2020.

Василевський, В. Я. Дверне полотно. UA 88125 U, Державна служба інтелектуальної власності України, 25 лют. 2014.

KMW INC. Cathode for Thin Film Microbattery. US 20180331329 A1, United States Patent and Trademark Office, 15 Nov. 2018, patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=25&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=paste&OS=paste&RS=paste. Accessed 16 June 2020.

Стандарт

Центральне конструкторсько-технічне бюро велобудування. Велосипеди. Ободи коліс. Основні розміри і технічні вимоги. ДСТУ 2361-95, Держстандарт України, 1999.

Український науково-дослідний інститут радіо і телебачення Державного комітету зв’язку та інформатизації України. Радіостанції з кутовою модуляцією суходільної рухомої служби. Класифікація. Загальні технічні вимоги. Методи вимірювання. ДСТУ 4184:2003, Держспоживстандарт України, 2004.

Space Systems — Space Debris Mitigation Requirements. ISO 24113:2019, International Organization for Standardization, 2019.

Архівні матеріали

Орлик, Пилип. Contenta Pactorum inter Ducem et Exercitum Zaporoviensem conventorum, in Compendium brevi Stylo collecta. 5 квіт. 1710. Центральний державний історичний архів України, Київ, ф. 2236, оп. 1, спр. 72, арк. 1.

Звернення Канівського Революційного Українського комітету до громадян повіту про встановлення влади Директорії. 1919. Державний архів Черкаської області, Черкаси, ф. Р-497, оп. 1, спр. 1, арк. 691.

Lincoln, Abraham. First Inaugural Address. Mar. 1861. Library of Congress, Washington, D.C., Abraham Lincoln Papers, www.loc.gov/resource/mal.0773800/?sp=12. Accessed 15 June 2020.

Докладніше про інші стилі: