Стандарт: як оформлювати посилання за IEEE?

Оформте джерело за IEEE швидко й правильно

Оберіть тип джерела:

Загальні правила

Відповідно до підручника стилю IEEE, бібліографічне посилання на стандарт оформлюють за таким шаблоном:

Назва, Код і номер стандарту, Організація, що розробила стандарт, Місто видання, Країна, дата видання.

Якщо доступ до тексту стандарту одержано онлайн, до посилання додають відповідні інтернет-реквізити:

Назва, Код і номер стандарту, Організація, що розробила стандарт, Місто видання, Країна, дата видання. Дата звернення: дата. [Онлайн]. Доступно: URL

Щодо особливостей наведення елемента Країна див. тут.

Приклади в списку використаних джерел

Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів, ДСТУ 1.5:2015, УкрНДНЦ, Київ, Україна, 2016.

Системи екологічного управління: вимоги та настанови щодо застосування, ДСТУ ISO 14001:2015, НДІ метрології вимірюв. і управляюч. систем, Київ, Україна, 2016. Дата звернення: 30 берез. 2021. [Онлайн]. Доступно: https://quality.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2018/10/ДСТУ-ISO_14001-2015-.pdf

Докладніше про інші стилі: